Vous êtes ici

Duurzame bouwmaterialen vinden

U bouwt of renoveert? Denk er dan aan om duurzame materialen te gebruiken: kies voor nieuw materiaal met een label of opteer voor het hergebruiken van materialen. Er zijn tal van instrumenten en instanties die u kunnen helpen bij uw keuze.

Waar vindt u informatie?

De bouwmarkt loopt over van de materialen. Welke moet u kiezen? Hoe kunt u vergelijken?

  • Leefmilieu Brussel stelt een handige Gids Duurzame Gebouwen ter beschikking waar u alle informatie in terugvindt en u de bestaande mogelijkheden kunt analyseren.
  • U bent op zoek naar dienstverleners of naar advies? Raadpleeg ook Ecobuild, het netwerk van de sector voor duurzaam bouwen en renoveren in Brussel.

Le chantier Clos Dupont, construit avec des briques réutilisés. Le marché de la brique de réemploi est bien développé et garanti à Bruxelles. 

Het gebouw Clos Dupont is opgetrokken met hergebruikte bakstenen. De herbruikmarkt voor bakstenen is in Brussel goed ontwikkeld en gegarandeerd. ©Bernard Boccara

Ga voor labels!

Zaken zoals hout, verf, vloerbekleding, vernis, lijm kunnen vandaag de dag een ecolabel hebben. Dat wordt meestal opgesteld door een erkend en onafhankelijk onderzoeksinstituut op basis van criteria die rekening houden met een analyse van de levenscyclus van het product, maar ook met de winning van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus van het product. Op de Belgische bouwmarkt zijn de belangrijkste beschikbare ecolabels: EU Flower, Blauer Engel, Nature Plus, NF Environnement, Nordic Swan, Milieu-keur.

Kies voor hergebruik

Heel wat materialen, die van de vernietiging worden gered, worden opnieuw nuttig toegepast door bedrijven die actief zijn in hergebruik. Parket, tegels, raamkaders en andere bouwelementen worden uit een gebouw weggehaald en achteraf verkocht. Raadpleeg Rotor Deconstruction of Opalis.

Date de mise à jour: 28/09/2020