Vous êtes ici

Ex-situ on site

Als de hoeveelheid verontreinigde grond zeer groot is, wordt een sanering op het terrein zelf misschien een interessante oplossing. De ‘on site’ methode vertrekt van dezelfde techniek als de ‘off site’ methode, maar stelt u in staat om de kosten en de milieueffecten van de sanering te beperken.

Grote volumes? Behandel ze ter plekke.

Als de hoeveelheid verontreinigde grond het rechtvaardigt, biedt de sanering op het terrein zelf twee schaalvoordelen: ze beperkt de kostprijs en vermindert de milieurisico’s die samengaan met de vele ritten van vrachtwagens die de grond van de werf naar het behandelingscentrum vervoeren.

Keerzijde van de medaille

Een sterk verstedelijkte omgeving zoals die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet erg geschikt voor de behandeling van verontreinigde grond op het terrein zelf. U moet immers over voldoende ruimte beschikken voor opslag en voor de installatie van mobiele behandelingsapparatuur. Dat soort installatie is bovendien onderworpen aan speciale exploitatievoorwaarden, vooral op het vlak van geluidsoverlast en de uitstoot van vluchtige en/of vloeibare afvalstoffen. Een reeks verplichtingen die de realisatie van deze technieken bemoeilijken en de kostprijs de hoogte in jaagt.

Date de mise à jour: 28/09/2020