Vous êtes ici

Bioremediatie

Bioremediatie of gestimuleerde biodegradatie

Bioremediatie is een in-situ saneringsmethode in de strikte betekenis van het woord. Ze stoelt op het gebruik van ondergrondse micro-organismen voor de biodegradatie van verontreiniging van organische stoffen zoals koolwaterstoffen. Hoe en wanneer is deze techniek zinvol? Lees het antwoord op uw vragen.

Wat gebeurt er?

Vervuilende stoffen afbreken met de hulp van micro-organismen biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld koolwaterstoffen ecologisch om te zetten in CO2 en water. Tests in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tonen echter aan dat voor biodegradatie de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor nodig is om een effectief resultaat te bereiken binnen de vereiste saneringstermijnen (vijftien jaar, maar vier jaar in dringende situaties). Het is precies omdat het proces ‘voeding’ moet geven dat we spreken van gestimuleerde biodegradatie.

ORC-techniek

De eerste variant van bioremediatie is de techniek van de ‘Oxygen Release Compounds’. Ze steunt op het toevoegen van een product aan de bodem, meestal magnesium- of calciumperoxide. Als die stoffen in contact komen met het grondwater, komt er een chemische reactie op gang die de het grondwater verse zuurstof geeft. Dit relatief langzame proces verloopt over langere tijd: het product fungeert gedurende verschillende weken, soms zelfs maanden als een permanente zuurstofbron.

Bioventing

Meestal gebruikt men sanering door bioremediatie voor de verzadigde bodem. Bioventing is een uitzondering op deze regel omdat ze wordt toegepast is in de onverzadigde zone. Gewoonlijk is het een aanvulling op een ‘venting’ behandeling. Zodra een groot deel van de vluchtige stoffen werd weggezogen, vermindert men het volume van de weggezogen lucht om een luchtverversing in de ondergrond toe te laten. Dat helpt de aanwezige bacteriën om de nog aanwezige verontreinigende stoffen op natuurlijke wijze te ontbinden. Deze techniek is alleen efficiënt als de bodem homogeen en waterdoorlatend is (zandgronden, zandleemgronden, enz.).

Beperkt gebruik

Gestimuleerde biodegradatie is alleen toegelaten voor terreinen die ongeschikt zijn voor andere saneringstechnieken. Waarom die beperking? Gewoon omdat het met bioremediatie moeilijk is om de saneringsdoelstellingen te halen.

Date de mise à jour: 28/09/2020