Vous êtes ici

De verplichtingen inzake energieverbruik

Inzake energieverbruik legt de milieuvergunning diverse verplichtingen op.

Deze verplichtingen hebben betrekking tot de energieboekhouding (die onder de wetgeving over de energieprestatie van gebouwen valt) en de energieaudit.

De energieboekhouding

De milieuvergunning van gebouwen of een geheel van gebouwen die een Technische en Geografische Eenheid (of TGE) vormen die meer dan 1.000 m² beslaan en waarin een ingedeelde verwarmingsketel, een ingedeelde klimaatregelingsinstallatie en/of een ingedeelde ventilator wordt/worden geëxploiteerd, bevat verplichtingen in verband met de energieboekhouding. 

Opgelet: deze kunnen verschillen al naargelang het vermogen van de inrichtingen:

Totaal vermogen > 500 kW 

Wanneer het totale vermogen van de verwarmingsketels van een gebouw meer dan 500 kW bedraagt of als de site over een klimaatregelingsinstallatie van meer dan 500 kW beschikt, moet er een volledige energieboekhouding bijgehouden worden. Deze boekhouding bestaat uit drie delen:

 1. Een jaarlijks opvolgingsrapport van het energieverbruik.
 2. Een maandelijkse meteropneming: : voor hulp bij het volgen van uw maandelijkse energieverbruik kunt u naar « Facilitator Duurzame Gebouwen » (0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels) verwijzen. Als u zelf over een softwareprogramma of uw eigen Excel-rekenbladen beschikt, dan kunt u deze ook gebruiken. De resultaten moeten in grafieken voorgesteld worden. 
 3. Een analyse van het verbruik. Deze analyse moet op de volgende vragen een antwoord bieden en deze antwoorden verder uitwerken:
 • Welke zijn de posten die het meest energie verbruiken (bv. verwarming, klimaatregeling, ...)?
 • Hoe evolueert het maandelijkse en het jaarlijkse verbruik over de laatste 3 jaar? Hoe kunnen de eventuele verschillen worden verklaard?
 • Verbruikt de site elektriciteit tijdens de daluren?
 • Werken de verwarmingsketels in de zomer?
 • Werken de klimaatregelingsinstallaties in de winter?
 • Werken de verwarmingsketels en de koelinstallaties op hetzelfde moment?
 • Hoe verhoudt het verbruik van de site zich tegenover dat van andere gebouwen uit dezelfde sector ('benchmarking')? Om deze vraag te beantwoorden, moeten de specifieke ratio's van de site vergeleken worden met die van andere gebouwen van dezelfde sector.

Totaal vermogen < 500 kW 

Wanneer het totale vermogen  van de verwarmingsketels van een gebouw minder dan 500 kW bedraagt, wordt er een vereenvoudigde energieboekhouding gevraagd. Deze omvat:

 • de jaarlijkse meterstanden;
 • de berekening van het genormaliseerde jaarverbruik voor verwarming;
 • de interpretatie van de voorgaande elementen in vergelijking met de resultaten van de voorgaande jaren en met de gemiddelden voor gelijkaardige gebouwen.

Als het effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem minder dan 500 kW bedraagt, zal de gevraagde energieboekhouding nog eenvoudiger zijn. In dat geval kunnen de meters jaarlijks worden opgenomen en hoeft de berekening van het maandelijkse verbruik van het klimaatregelingssysteem niet in het jaarlijks verslag te worden opgenomen.

In alle gevallen 

De gegevens van de vestiging en het brutoverbruik aan brandstoffen en elektriciteit moeten jaarlijks overgemaakt worden aan Leefmilieu Brussel, op de datum en volgens de methode die opgegeven werden in de brief die u elk jaar zal ontvangen.

De energieaudit 

Voor de meeste vestigingen - met uitzondering van woongebouwen - van meer dan 3.500 m², is het mogelijk dat de aanvraag voor een milieuvergunning of een verlenging van een milieuvergunning moet aangevuld worden met een energieaudit. Voor meer informatie over dit type van energieaudit verwijzen we u naar de pagina in verband met de energieaudits.  Daar vindt u een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een energieaudit?
 • Wanneer moet de energieaudit bij de aanvraag voor een milieuvergunning worden gevoegd?
 • Wanneer een afwijking aanvragen?
 • Wie mag een energieaudit uitvoeren?
 • Wat houdt zo'n energieaudit in?
 • Hoelang is een energieaudit geldig?

De energieaudit omvat een actieplan om het energieverbruik te verminderen. Het is dit plan dat in de milieuvergunning wordt opgenomen en waarvan het bewijs van uitvoering aan Leefmilieu Brussel zal moeten worden bezorgd.

Bijzondere gevallen: handelszaken 

Opgelet: handelszaken die over koelkasten beschikken om aan hun commerciële behoeften te voldoen, zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen!

Als de milieuvergunning betrekking heeft op een handelszaak met een koelinstallatie (bv. een koelkamer) en als de handelszaak niet onderworpen is aan een energieaudit, dan kunnen er in de milieuvergunning bijzondere voorwaarden worden opgenomen. Deze krijgen dan de vorm van 'goede praktijken' die een vermindering van het energieverbruik beogen, niet alleen met betrekking tot het energieverbruik voor de koudeproductie maar ook voor de algemene verlichting en de ventilatie.

Date de mise à jour: 31/07/2020