Vous êtes ici

Coronavirus - Afvalbeheer

Vanwege Covid-19 moeten er bepaalde maatregelen worden genomen met betrekking tot het afvalbeheer voor zowel professionals als particulieren. 
Hieronder vindt u de verschillende maatregelen, afhankelijk van de betrokken doelgroepen. Deze worden regelmatig bijgewerkt en volgen de evolutie van de federale maatregelen.

 

 

 

 

Zorgactiviteiten – inzameling van bijzondere afvalstoffen 

Update 01/04/2020

Er dreigt een tekort aan specifieke verpakkingen die gewoonlijk gebruikt worden voor de verpakking van speciale afvalstoffen van de gezondheidszorg. De wettelijke voorschriften voor deze verpakkingen zijn opgenomen in punt 4 van bijlage IV van het Besluit van de  Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 maart 1994 betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg.  

Gezien de uitzonderlijke situatie en de noodzaak om speciale afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg die mogelijk besmet zijn door het coronavirus zo snel mogelijk te verwijderen, zijn volgende bepalingen van toepassing en dit tot de bepalingen die zijn uitgevaardigd door de nationale veiligheidsraad worden opgeheven.

De bepalingen hieronder hebben alleen betrekking op de speciale afvalstoffen afkomstig van de COVID-19 zorgeenheden. De speciale afvalstoffen afkomstig van andere zorgeenheden moeten verpakt worden volgens de van toepassing zijnde wetgeving. 

1)    Toegelaten verpakkingen

Alle maatregelen moeten genomen worden opdat de vaten niet gemakkelijk geopend kunnen worden.  Meer bepaald, moeten de alternatieve vaten zoals vermeld onder punt d) afgesloten kunnen worden met een spanrand of een gelijkwaardige afsluiting. 
Het is nodig om de uitbaters van de verbrandingsinstallaties (verwerkingscentra voor dergelijk afval) te raadplegen om na te gaan of de huidige verbrandingsprocedures kunnen worden gehandhaafd, in het bijzonder voor de vaten vermeld onder punt d).

Voor alle verpakkingen, wordt er gevraagd deze te etiketteren met het tweetalig, goed leesbaar opschrift ‘Speciale afvalstoffen afkomstig van activiteiten inzake gezondheidszorg, infectieus - te verbranden’ ‘Déchets spéciaux d’activités de soins – infectieux – à incinérer’ en met de contactgegevens van de producent en het gevarensymbool voor infectieuze stoffen:


gevarensymbool voor infectieuze stoffen

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan andere bepalingen die door de FOD Mobiliteit worden of kunnen worden uitgevaardigd.

2)    Klassering van de afvalstoffen geproduceerd in de “Covid-19” eenheden

Het is toegelaten de volgende afvalstoffen te beschouwen niet speciale afvalstoffen : 

  • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
  • voedselresten;
  • wegwerpgordijnen;
  • afval van papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt en met uitzondering van papieren zakdoeken;
  • afval van allerlei verpakkingsmaterialen;

Deze afvalstoffen mogen beheerd (verpakt, ingezameld en verwerkt) worden als niet speciale afvalstoffen, conform de van toepassing zijnde wetgeving.

De andere afvalstoffen van de gezondheidszorg van de “Covid-19” eenheden worden beschouwd als speciale afvalstoffen en moeten als zodanig beheerd worden

Date de mise à jour: 22/02/2022