Vous êtes ici

Goed renoveren en bouwen

Door te bouwen of te renoveren kunt u uw comfort verhogen en de milieu-impact van uw gebouw tot een minimum beperken. Om uw project tot een goed einde te brengen, kunt u gebruik maken van gratis advies van deskundigen, premies, leningen en van een wettelijk kader. U kunt inspiratie putten uit talloze voorbeelden in Brussel, baanbreker op wereldvlak inzake duurzaam bouwen. 

Uw voordelen 

 • Energiebesparingen: als u goed isoleert en ventileert, dan verbruikt u minder
 • Comfort: de temperatuur is stabieler, de lucht is verser en minder vochtig
 • Gezondheid: door gebruik te maken van natuurlijke materialen vermijdt u dat u schadelijke producten binnenhaalt in uw woning
 • Respect voor de natuur: u verspilt geen natuurlijke hulpbronnen

5 aandachtspunten voor een duurzame woning

 1. Isolatie: maak komaf met warmteverlies in uw woning, vooral dan via het dak;
 2. Ventilatie: zorg voor een gezond binnenklimaat; dat kan heel eenvoudig en natuurlijk of automatisch gebeuren, door bijvoorbeeld de warmte te recupereren alvorens die ontsnapt;
 3. Beperk oververhitting: door uw woning te isoleren, kunt u ervoor zorgen dat die in de winter en in de zomer haar warmte beter bijhoudt. Het is belangrijk dat u de zon buiten houdt tijdens hittegolven;
 4. De technologie aanpassen aan uw behoeften, middelen en wensen: een passief of lage-energiegebouw hoeft niet noodzakelijkerwijze hightech te zijn, u kunt al prima energieprestaties bereiken met natuurlijke materialen en een eenvoudig en manueel beheer;
 5. Gebruik: "kleine" handelingen in het dagelijks leven zijn essentieel. De manier waarop u gebruik maakt van het gebouw heeft een grote impact op het energieverbruik ervan.

Met zorg te beheren

Net zoals elke constructie, moet een duurzame constructie worden gerealiseerd met de nodige zorg, omdat fouten bij het ontwerp of bij de realisatie kunnen leiden tot minder goede resultaten. Een en ander kan zelfs uitmonden in een heuse ontgoocheling wanneer het gebouw uiteindelijk meer blijkt te kosten dan voorzien, meer verbruikt dan gepland, te warm is in de zomer… U kunt dit soort problemen vermijden wanneer u uw project op een degelijke manier aanpakt en u daarbij een beroep doet op de hulp die wordt geboden door het Gewest. Volg daarom de volgende stappen en verhoog uw slaagkansen. Veel succes!

De 7 stappen van de duurzame renovatie

U wil van start gaan met een renovatieproject of u wil duurzaam gaan bouwen, maar aan welke deur moet u daarvoor aankloppen? U gaat best stap voor stap te werk:

 1. Analyseer uw gebouw, uw project: doe een beroep op neutrale professionals om de sterke en zwakke punten van uw project op te sporen. 
 2. Ontdek de financiële hulpmechanismen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een aantal premies en stimuli om uw gebouw te helpen aan een zo optimaal mogelijke energieprestatie. Er zijn tal van financiële ruggensteuntjes beschikbaar om uw algemene factuur wat te verzachten. 
 3. Informeer u over uw verplichtingen: gebouwen moeten beantwoorden aan bepaalde energievereisten. Controleer welke verplichtingen op u van toepassing zijn. 
 4. Mocht dat nodig zijn, kunt u zich ook informeren over de technische details: op het internet, in brochures of bij de bevoegde instanties kunt u terecht voor een schat aan informatie waarmee u bepaalde technische, administratieve en financiële punten beter kunt aanpakken.
 5. Kies uw vaklui: u kunt lijsten inkijken met daarin de gegevens van architecten, studiebureaus, aannemers en technici die actief zijn in de bouw. Daarin staan ervaren, erkende en vergunde professionals. 
 6. Ga op zoek naar de bouwmaterialen die het best passen bij uw project: u kunt beschikken over allerlei databanken waarmee u makkelijker nieuwe of hergebruikte materialen kunt kiezen. 
 7. Beheer uw werf: in hoeverre wenst u zelf actief betrokken te zijn bij uw project? Zelf de handen uit de mouwen steken of uitbesteden zijn twee opties die u kunt kiezen. 

Put inspiratie uit andere voorbeeldgebouwen: profiteer van de ervaring van andere bouwheren.

Date de mise à jour: 28/09/2020