Vous êtes ici

Renovatie van mede-eigendommen (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Het uitvoeren van energierenovatiewerken kan tal van verrassingen en obstakels inhouden, vooral als het betreffende gebouw in mede-eigendom wordt beheerd. In het kader van deze opleiding zal de problematiek vanuit stedenbouwkundig, technisch, juridisch en financieel oogpunt worden behandeld om het niet bij (goede) voornemens te laten maar daadwerkelijk aan een project te beginnen!

Op technisch vlak zal de opleiding focussen op de energieprestaties.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • een project aan te vatten met kennis van de wet- en regelgevingsaspecten, de ondersteuningsmechanismen en de uitdagingen verbonden aan het optimaliseren van een thermische schil en van de technische installaties;
  • de juridische (beslissingsproces, contracten, …) en financiële hefbomen (steunmaatregelen en premies, derdeninvesteringen, …) te implementeren zodat alle mede-eigenaars/huurders zich in het project kunnen vinden. Zo kan uw project in optimale omstandigheden tot een goed einde worden gebracht;
  • gesprekken over energieprestaties te voeren met kennis van de specifieke terminologie;
  • vooruit te kijken naar de exploitatiefase van het gebouw.

Pedagogische aanpak

Tijdens de eerste dag worden de ontwerpprocessen en financiële constructies behandeld, hoofdzakelijk door presentaties die ex cathedra worden gegeven door specialisten ter zake. De tweede dag begint met een presentatie over de technische aspecten van de energieprestaties. Daarna is er tijd om ervaringen uit te wisselen en volgt er een presentatie over alternatieve beheerswijzen. Tot slot wordt de dag door de deelnemers in groep samengevat.

Niet alleen de facilitator ‘Mede-eigendom’ wordt voorgesteld. Er wordt ook aandacht besteed aan de steunmaatregelen en -mechanismen van het BHG ter bevordering van energierenovatiewerken, namelijk:

  • hogere energiepremies voor dit specifieke publiek,
  • de specifieke webinterface op de website van Leefmilieu Brussel.

De opleiding wordt kracht bijgezet door uitwisselingen over de thema’s.

Aandachtspunten

In deze opleiding worden de basisbegrippen inzake de energieprestaties van gebouwen behandeld. Ze vormt dan ook een inleiding en een kennismaking met het thema. Ze is niet bestemd voor vakmensen die hun kennis en vaardigheden inzake het ontwerpen van gebouwschillen of systemen willen verdiepen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en professionele bouwheren (gebouwbeheerders, syndici, ...).

Programma        

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: maandag 05 en 12 december 2022
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 11 november 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 18 november 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Date de mise à jour: 22/06/2022