Vous êtes ici

Circulaire economie: werfbeheer (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar aan terrein. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbare ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: inventarisatie

In het kader van deze opleiding behandelen we zowel wet- en regelgevingsaspecten als duurzame werfstrategieën om de gezondheid van mensen te respecteren en de milieuhinder te beperken. De planning, uitvoering en opvolging van de werf evenals de uitdagingen die daarin een rol spelen, zullen aan de hand van theoretische presentaties en feedback over ervaringen aan bod komen.

Doel van de opleiding is het uitwerken van een stappenplan voor een duurzaam werfbeheer in het kader van bouw- en renovatiewerken:

 • Presentatie van de uitdagingen, het wet- en regelgevingskader en de rol van de verschillende actoren
 • Tools en werkmethodes voor elke fase van het project: programma, eerste ontwerp, voorontwerp, bouwvergunning, uitvoeringsdossier, eigenlijke werf, oplevering van de werken, exploitatie en levenscycluseinde van het gebouw
 • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de circulaire benadering van werven, onder impuls van het GPCE

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • te kiezen voor een duurzaam werfbeheer in het kader van uw bouw- en renovatiewerken, in elke fase van het bouwproces
 • de dimensies die een rol spelen in uw projecten te beoordelen en een strategie/balans op te stellen met betrekking tot de milieueffecten van het programma
 • circulair te denken door gebruik te maken van de feedback over ervaringen en de tools m.b.t. dit thema die in het BHG reeds werden gekapitaliseerd.

Pedagogische aanpak

Gedurende de twee dagen is er een afwisseling tussen theoretische benaderingen en feedback van op het terrein, waarbij het logische proces van een bouw-/renovatieproject wordt gevolgd. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring en door verschillende actoren die getuigen over hun ervaringen.

Op dag 2 wordt er in kleine groepjes gewerkt met het oog op een realistische simulatie van de verschillende thema's.

Aandachtspunten

 • Kiezen voor een duurzaam werfbeheer in het kader van uw bouw- en renovatiewerken, in elke fase van het bouwproces
 • De dimensies die een rol spelen in uw projecten beoordelen en een strategie/balans opstellen met betrekking tot de milieueffecten van het programma
 • Circulair denken door gebruik te maken van de feedback over ervaringen en de tools m.b.t. dit thema die in het BHG reeds werden gekapitaliseerd.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Download het programma (.pdf) (binnenkort beschikbaar)

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Maandag 6 en 13 december 2021
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 12 november 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 19 november 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Date de mise à jour: 15/09/2021