Vous êtes ici

Mobiliteit

Realisatie van fietsenstallingen

De fiets is een van de belangrijkste vormen van actieve mobiliteit. Een fietsersvriendelijk beleid dient onder meer beveiligde fietsenstallingen te omvatten. Dit is essentieel: het gebruik van de fiets wordt erdoor bevorderd en ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van diefstal.

In of bij elke woning, op stations en bij haltes voor openbaar vervoer, bij winkels, scholen, theaters, musea, bioscopen, bibliotheken en zo verder dienen fietsenstallingen te worden geplaatst.

Duurzaam autogebruik bevorderen

Het autogebruik moet worden verminderd. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten alternatieven voor de individuele auto worden voorzien. De ontwikkeling van het autodeelsysteem ‘Cambio' is daar een voorbeeld van. Er moeten dus op het perceel plaatsen worden voorzien voor dit type auto, voor taxi's, voor PBM, VAP-palen, laadpalen voor elektrische auto's... Hiermee kan het gebruik van motorvoertuigen door gezinnen worden verlaagd en neemt de impact van de auto op de openbare ruimte af. Verder moet bij de aanleg van een autoparking het aantal individuele parkeerplaatsen op het terrein beperkt blijven om de impact van de auto te beperken en moet ervoor worden gezorgd dat de parking goed in de omgeving past.

Daarnaast moet sprake zijn van een ruim aanbod aan openbaar vervoer, een fietsdeelsysteem enz.

Prioriteitsbepaling tussen de verschillende vervoerwijzen is van belang, maar mag niet tot uitsluiting leiden. Duurzame mobiliteit geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Particuliere auto's en, in mindere mate, gemotoriseerde tweewielers komen dus onderaan de lijst te staan.

U vindt in de Gids Duurzame Gebouwen een reeks diches rond volgende thema's :

 

Actieve mobiliteit en duurzaam autogebruik bevorderen

Voorzieningen invoeren die actieve vervoerwijzen aantrekkelijker maken en het duurzaam gebruik van de auto bevorderen

 

Actieve vervoerswijezn bevorderen 

De niet-gemotoriseerde vervoerswijzen (te voet, per fiets, op rollers, op skates, per step...) bevoordelen om de CO2 uitstoot en andere hinder die met gemotoriseerde voertuigen gepaard gaat, te beperken

 

Comfortabele, gemakkelijke, toegankelijke en veilige fietsstallingen realiseren

Comfortabele en beveiligde fietsenstallingen ontwerpen die aan de voetgangersingangen van de gebouwen gelinkt worden, met het oog op het eenvoudig dagdagelijks gebruik ervan

 

Duurzaam autogebruik bevorderen

De overlast t.g.v. gemotoriseerde transportmiddelen beperken door een goed parkeerbeheer op het perceel, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit

 

Date de mise à jour: 17/05/2021