Vous êtes ici

Toezicht op de waterkwaliteit

De waterkwaliteit van een aantal waterlopen (in het bijzonder de Zenne, het kanaal en de Woluwe) en van enkele vijvers (waaronder de vijvers van Bosvoorde) wordt door Leefmilieu Brussel gemonitord. Het meetnet omvat momenteel 22 meetlocaties, verdeeld over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concentraties van verontreinigende chemische stoffen (koolwaterstoffen, zware metalen, pesticiden, ...), maar ook verschillende fysisch-chemische parameters (opgeloste zuurstof, temperatuur, zwevende deeltjes, zuurtegraad, nutriëntenconcentratie, ...) worden gemeten. Deze laatste bepalen de basiskwaliteit van het water. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de Brusselse en Europese normen (verzameld in het besluit van 24 maart 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de herziening ervan van 17 december 2015).

Vaststellingen:

Terwijl de verontreiniging van het water van de Woluwe en in mindere mate die van het kanaal relatief beperkt is, kan dit allerminst van het Zennewater worden gesteld. Toch tonen de analyses de laatste jaren een aanzienlijke globale verbetering van de algemene fysisch-chemische kwaliteit van de waterloop bij uitstroom van het Brusselse gewest. Deze uitgesproken positieve evolutie is te danken aan het tweede gewestelijk zuiveringsstation dat in maart 2007 ten noorden van Brussel in gebruik werd genomen.

Hieronder vindt u meer informatie over de evolutie van de waterkwaliteit maar ook over de accumulatie van verontreinigende chemische stoffen in de sedimenten en weefsels van aquatische organismen (biota) en over de biologische kwaliteit van de Brusselse waterlopen en vijvers:

Date de mise à jour: 30/07/2021