Vous êtes ici

U zoekt een Batex-project?

Carte interactive des projets Batex en Région de Bruxelles

 


Surf naar de onlinekaart met alle Batex-projecten op het Brusselse grondgebied, geklasseerd per bestemming :

  • individuele huisvesting
  • collectieve huisvesting
  • gemeenschappelijke voorzieningen
  • kantoor en/of handel

Voor elk voorbeeldgebouw kunt u een gedetailleerde infofiche over het project downloaden. In een lexicon (.pdf) vindt u alle afkortingen, pictogrammen en definities die in de  infofiches worden gebruikt.

Bekijk ook:

Date de mise à jour: 28/09/2020