Vous êtes ici

Zijn gebouwen met hoge energie-efficiëntie te duur?

Brussel, baanbreker!

Om zijn  doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming te bereiken, moet een Gewest als Brussel een inspanning leveren op het gebied van zijn gebouwen.  

Sinds meerdere jaren en in het bijzonder dankzij 6 projectoproepen voor Voorbeeldgebouwen is een dynamiek van duurzaam bouwen ontstaan.  Dit heeft het reeds mogelijk gemaakt een gebouwenpark met hoge milieuprestaties, en in het bijzonder hoge energieprestaties (HEP) te ontwikkelen.  Deze gebouwen beantwoorden aan ambitieuze normen (zoals de EPB 2015), in overeenstemming met het passiefbouw-initiatief, of eraan verwant.

Vandaag gaat de oefening verder dan de Voorbeeldgebouwen aangezien de passiefgebouwen reeds ongeveer 20 % van de nieuwe Brusselse constructies vertegenwoordigen.  Deze energetische boom heeft Brussel inzake het energiebeheer van gebouwen trouwens een leidinggevende positie bezorgd in het internationale peloton van steden.

De stimulerende maatregelen (projectoproepen Voorbeeldgebouwen, premies, ...) die sinds meer dan 10 jaar worden gelanceerd, hebben dus bewezen dat HEP-bouwen en -renoveren mogelijk is voor iedereen!

Wat leren deze energie-efficiënte projecten ons? 

Deze ervaring bezorgt ons belangrijke lessen die ons toelaten tijd, energie en geld te besparen! Welke lessen kunnen we trekken uit al deze gebouwen met hoge energie-efficiëntie die aan de normen van de toekomst voldoen?

Zijn de meerkosten reëel?

Sommigen spreken van "20 % meerkosten" terwijl anderen het over "0 % meerkosten" hebben.   Volgens een aantal studies die in Brussel of elders werden uitgevoerd, zouden de gemiddelde meerkosten veeleer 10 % bedragen.  

Maar belangrijker dan de cijfers is het methodologisch debat. Waarom proberen we niet te begrijpen waarom sommigen zeer hoge prijzen aanrekenen voor passiefprojecten, terwijl anderen goedkoper zijn dan de traditionele gebouwen, in plaats van cijfers te bestuderen?   Zouden gebouwen met hoge energie-efficiëntie niet gemakkelijker toegankelijk zijn dan men denkt? 

Het boek « Architecture passive : stratégies, expériences et regards croisés en Belgique », gepubliceerd door ULB Architecture en be.passive geeft verschillende voorbeelden.

En de echte voordelen?

Wanneer men spreekt over het belang van investeren in hoge energieprestaties moeten alle kosten en alle voordelen van deze projecten worden geanalyseerd.

Men mag de oorspronkelijke doelstelling van deze gebouwen met hoge energie-efficiëntie niet vergeten die nu reeds aan de normen van de toekomst voldoen: de energiefacturen verlagen, maar ook en vooral een echt voordeel opleveren inzake comfort, natuurlijke lichtinval, gezondheid, veiligheid, flexibiliteit, enz.

Bovenop het gebruik dat men er kan van maken en het comfort dat ze ons kunnen bezorgen, beantwoorden gebouwen met hoge energieprestaties ook aan de ambitieuze uitdaging van de energietransitie!

De belangrijkste lessen ... om tijd, energie en geld te besparen!

De zoektocht naar prestaties mag ons niet afleiden van de essentie.  Dit zijn de voornaamste aandachtspunten waarmee men rekening moet houden in een gebouw: 

  1. De elementen die de meeste impact hebben (de ramen, isolatie en luchtdichtheid).
  2. De energieprestatie is niet de doorslaggevende factor bij meerkosten (door de andere factoren te beheersen en eenvoudige en degelijke technieken te kiezen).
  3. Meer synergieën tussen de actoren (vanaf het ontstaan).
  4. Meer uitwisseling van ervaringen.
  5. Het gebruik niet vergeten (naar een beheersing van het gebruik).
Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: 

  • Voorstelling op het NZEB-symposium (5 november 2015)