Vous êtes ici

Hoe en waar dient u een gemengde vergunning in?

Dit hoofdstuk informeert u over het luik “milieu” van uw gemengde vergunningsaanvraag en over het indienen van uw aanvraag. Gelieve de website van Brussel Stedenbouw en Erfgoed  te raadplegen voor het luik “stedenbouw” (aanvraagformulier van een stedenbouwkundige vergunning, inhoud van de aanvraag, aantal exemplaren, ...).

Een volledige dossier samenstellen

De milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A of 1B bestaat uit:

Een zo volledig mogelijk dossier laat ons toe uw aanvraag te analyseren en zo snel mogelijk volledig te verklaren.

Hoeveel exemplaren van volledig dossier? 

Het luik “milieu” van uw gemengde vergunningsaanvraag moet worden ingediend:

  • in 4 exemplaren wanneer het om een zending per post of afgifte gaat;
  • in 1 exemplaar wanneer het om een zending via e-mail gaat.

Opgelet: elk exemplaar van het dossier moet alle documenten in 1 enkele bundel bevatten.

Elk dossier moet alle documenten bevatten die in dezelfde volgorde zijn gerangschikt.

Voorzie ook een kopie van het volledige dossier voor uzelf. 

Hoe uw aanvraag indienen? 

Uw gemengde vergunningsaanvraag (luik “milieu” en “stedenbouw”) moet worden ingediend aan het eenheidsloket van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE). 

Zending per post via gewone brief of
via een aangetekende brief die het voordeel heeft de zending te bewijzen 

Zending via e-mail
 

Eenheidsloket
Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE).
Kunstberg, 10-13,
1000 Brussel.

Raadpleeg de website van Brussel Stedenbouw en Erfgoed om de uurregeling te kennen. 

envi.milieu@urban.brussels
Date de mise à jour: 22/03/2021