Vous êtes ici

Vergunning klasse 1B

Vergunning klasse 1B

Aanzienlijke impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Leefmilieu Brussel

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure  
Vul het formulier milieuvergunning klasse 1B in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Hoe uw volledig dossier doorsturen?

Als uw aanvraag een niet-gemengde vergunning klasse 1B betreft, uw aanvraag elektronisch verzenden of uw volledige dossier tegen ontvangstbevestiging in vier exemplaren indienen naar Leefmilieu Brussel.
  • Als uw aanvraag een gemengde vergunning betreft, raadpleeg de pagina “gemengde vergunning”
  • Als uw aanvraag een niet-gemengde vergunning klasse 1B betreft naar Leefmilieu Brussel

 Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

250 € dossierkosten en de gemeentekosten die variëren van gemeente tot gemeente.

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?

 

Date de mise à jour: 02/03/2022