Vous êtes ici

Vergunning klasse 2

Vergunning klasse 2

Middelmatige impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw vergunningsaanvraag

Gemeentelijke administratie
of
Leefmilieu Brussel als uw milieuvergunning  van klasse 2

1. "openbaar” is:

2. een ingedeelde inrichting van klasse 1C of 1D bevat.

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het formulier milieuvergunning klasse 2 in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Als u de aanvraag invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Dien uw volledig dossier in tegen ontvangstbewijs of stuur het per gewone post aan de bevoegde overheid:

  • in twee exemplaren, als de bevoegde overheid voor uw vergunning klasse 2 de gemeentelijke administratie is ;
  • in vier exemplaren, als de bevoegde overheid voor uw vergunning klasse 2 Leefmilieu Brussel is.

         Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

125 € dossierkosten en de gemeentekosten die variëren van gemeente tot gemeente.

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw vergunningsaanvraag?

Date de mise à jour: 02/03/2022