Vous êtes ici

Aangifte klasse 1 C

Aangifte klasse 1 C

Beperkte impact op het milieu en de omgeving

Bevoegde overheid

Procedure voor het indienen van uw aangifte

Leefmilieu Brussel

Uw actie

1. Welk formulier moet u gebruiken?
Algemene procedure
Vul het aangifteformulier klasse 1 C in en voeg alle door het formulier gevraagde bijlagen toe.

Specifieke procedure als uw project een specifieke activiteit betreft

Als u de aangifte invult voor een onderneming, moet u de bevoegdheid hebben deze onderneming te binden of door haar gemandateerd zijn.
Om de delen in te vullen die betrekking hebben op technische aspecten van uw inrichtingen, kunt u contact opnemen met de leveranciers. Zij kunnen u de technische fiches bezorgen van de machines en de veiligheidsgegevens van de producten.

2. Dien uw volledig dossier in tegen ontvangstbewijs of stuur het per gewone post, in één exemplaar, naar Leefmilieu Brussel.

Raadpleeg de tabel “Hoe uw volledig dossier opsturen”.

Kosten

Gratis

En daarna ?

Welke zijn de volgende fases van de procedure na het indienen van uw aangifte?

Date de mise à jour: 02/03/2022