Vous êtes ici

Een specialist voor het milieubeheer van uw school (éducation)

Facilitator "scholen": vzw Coren 

Omdat sensibiliseren alleen niet volstaat om het milieubeheer binnen een schoolinstelling te verbeteren, omdat een school niet als een onderneming werkt, heeft Leefmilieu Brussel aan de vzw Coren gevraagd om haar expertise ter beschikking van de Brusselse scholen te stellen. Dankzij een participatieve, kwaliteitsvolle en flexibele methodologie kan de school werken aan een langetermijnproject.

Hoe beter zijn afval beheren? Hoe minder energie verspillen? Hoe "gedragingen" en "ideologie" op elkaar afstemmen en onze prioriteiten definiëren? Hoe leren samenwerken (pedagogisch team, technisch team, leerlingen, directies, ouders)? Hoe onze resultaten evalueren om meer gemotiveerd acties te ondernemen in onze dagelijkse werking? Waar beginnen? Al deze vragen die scholen zich hebben gesteld, hebben een antoord gekregen dankzij de begeleiding door Coren.

Coren stelt u voor:

  • opleidingen;
  • een specifieke "school"-begeleiding om het label "Ecodynamische onderneming" te behalen;
  • "bronnen"-fiches met interessante adressen en/of advies rond milieuvriendelijk beheer van scholen;
  • diagnosetools die de school helpt een idee te krijgen van waar ze staat op het vlak van milieuonderricht en milieubeheer.
Date de mise à jour: 17/01/2022

Contact: 

Indien u meer informatie wenst, contacteer ons via e-mail.