Vous êtes ici

De schoolpartners

Leefmilieu Brussel is niet de enige speler die scholen helpt om milieuonderricht te ontwikkelen.

  • Andere Brusselse administraties hebben bevoegdheden inzake leefmilieu. Denk maar aan Net Brussel en Brussel Mobiliteit.
  • De Brusselse scholen kunnen ook rekenen op een zeer actief netwerk van verenigingen.
  • De Franse en Vlaamse Gemeenschap ondersteunen, elk volgens eigen tempo en affiniteit, hun scholen om milieuonderricht te integreren in hun pedagogische praktijken.
  • Gemeenten kunnen, voor de scholen waarvan ze de inrichtende macht zijn, actief intiatieven nemen en ondersteunen.
Date de mise à jour: 17/01/2022