Vous êtes ici

Formulieren voor erkenning van studiebureaus op het vlak van effectenstudies (professionnels)

Elke “opdrachthouder voor effectenstudies” moet hiervoor erkend zijn.

De opdrachthouder is de natuurlijke persoon of de privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die de effectenstudie uitvoert (artikelen 58bis A, 58bis C, 111A en 111 F van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en stedenbouw en artikelen 26 en 42 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen).

 

Date de mise à jour: 03/02/2022

Documents: 

Législation: 

Contact: 

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
Mevrouw Wilputte Marie
E-mail
Per telefoon: 02 775 76 36