Vous êtes ici

Uw milieuvergunningsaanvraag indienen: welk formulier moet u gebruiken?

Na de vergunningsklasse te hebben bepaald volgens uw inrichting(en), kunt u uw milieuvergunningsaanvraag indienen. 

De inrichtingen worden ingedeeld in zes klassen volgens de omvang van het effect dat ze kunnen hebben op het milieu of de buurt, van de kleinste tot de grootste omvang: klassen 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.
Om uw activiteitenklasse te bepalen kunt u gebruik maken van onze tool easyPermit. Deze tool leert u welke ingedeelde inrichtingen verbonden zijn met uw activiteitensector.

Het juiste formulier gebruiken

Kies het goede formulier in functie van de vergunningsklasse waartoe uw inrichtingen behoren en verzamel de verplichte bijlagen die u bij uw formulier moet voegen.

Het is mogelijk om een principebeslissing te krijgen voor milieuvergunningen van klasse 1A of 1B. Ga naar de pagina milieuattesten voor meer informatie.

Er bestaat een aparte procedure als uw activiteit een werf, een asbestverwijderingswerf, een bodemsanering, een inrichting die versterkte muziek verspreidt na middernacht (en niet gedekt is door rubriek 135 A of 135 B) of een GSM-antenne betreft.
Raadpleeg de pagina “Ik ken mijn vergunningsklasse … en daarna?”
Klasse van de inrichting Effect op het milieu en op de buurt In te vullen formulier
Klasse 3 Beperkt effect Vul het aangifteformulier klasse 3 in (easyPermit)*
Klasse 1C Beperkt effect Vul het aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1C in (easyPermit)*
Klasse 1D Middelmatig effect Vul het aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1D in (easyPermit)*
Klasse 2 Middelmatig effect Vul het aanvraagformulier milieuvergunning klasse 2 in (easyPermit)*
Klasse 1B Aanzienlijk effect Vul het aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1A - 1B in (easyPermit)*
Klasse 1A Erg aanzienlijk effect Vul het aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1A - 1B in (easyPermit)* 

*Het formulier easyPermit is een dynamisch formulier dat toegang geeft tot een maximum aan online informatie en tools om de samenstelling van uw dossier voor een milieuvergunningsaanvraag te vergemakkelijken.

En daarna?

Date de mise à jour: 11/08/2020
Contact: 

hub.brussels, het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, als uw aanvraag een onderneming of een handelszaak betreft.

Leefmilieu Brussel in de andere gevallen aan permit@leefmilieu.brussels.