Vous êtes ici

Welke klasse van milieuvergunning voor uw activiteit?

Dreigen uw activiteiten een impact te hebben op het leefmilieu en de buurt?

Deze activiteiten en hun ingedeelde inrichtingen zijn opgenomen in de lijst van de ingedeelde inrichtingen. Om ze uit te baten moet u een milieuvergunningsaanvraag of een voorafgaande aangifte in functie van de klasse indienen.

Deze inrichtingen zijn ingedeeld in zes klassen volgens het belang van de impact die ze kunnen hebben, van de minst hoge impact tot de hoogste impact: klassen 3, 1C, 1D, 2, 1B, 1A.

Klasse van de inrichting Effect op het milieu en op de buurt
Klasse 3 Beperkt effect
Klasse 1C Beperkt effect
Klasse 1D Middelmatig effect
Klasse 2 Middelmatig effect
Klasse 1B Aanzienlijk effect
Klasse 1A Erg aanzienlijk effect

Indien uw activiteit of project meerdere inrichtingen van verschillende klassen omvat, moet u de vergunning aanvragen die overeenkomt met de inrichting van de hoogste klasse. U moet dus slechts één vergunning of voorafgaande aangifte indienen, zelfs al heeft u meerdere ingedeelde inrichtingen.

Opgelet, er gelden bijzondere voorwaarden indien uw project ook een stedenbouwkundige vergunning vereist: het gaat dan om een gemengde vergunning

Om de klasse van uw activiteit te bepalen kan u onze tool easyPermit gebruiken. Deze tool maakt het mogelijk de ingedeelde inrichtingen die verbonden zijn aan uw type van activiteit te kennen. 

Dien uw milieuvergunningsaanvraag altijd ruim op voorhand in. Wij hebben tijd nodig om uw dossier te analyseren en te verwerken.
Wij raden u aan uw aanvraag ongeveer een jaar vóór het begin van uw activiteit in te dienen voor vergunningen van klasse 1B. Zo vermijdt u de dat de exploitatie van uw activiteit vertraging oploopt.
Date de mise à jour: 03/02/2022