Vous êtes ici

Verkrijgen van een einde van de afvalstatus in een Brusselse installatie

Ongeacht de aard, hoeveelheid of wijze van gebruik van dit materiaal moet het verlies van de afvalstatus plaatsvinden:

 • via een bodembehandeling van een verontreiningd terrein of een ingedeelde inrichting, én
 • door middel van een voorafgaande aangifte of milieuvergunning, afhankelijk van de klasse van de inrichting.

Indien het geen behoorlijk toegelaten werf met bodembehandeling betreft, bepaalt Leefmilieu Brussel, via de lijst van de ingedeelde inrichtingen de klasse van de installatie en het type vergunning dat moet worden aangevraagd.

Om het einde van de afvalstatus voor een afvalstroom te verkrijgen, moet u een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel of de gemeente. Dit verzoek moet in elk geval:

 • specificeren om welke afvalstroom het gaat, bijvoorbeeld: as, granulaat, grond, hout, metaal, …
 • de oorsprong van deze stroom specificeren;
 • specificeren hoe het afval zal worden verwerkt;
 • aantonen dat de behandeling van deze afvalstoffen zal voldoen aan artikel 9 van de ordonnantie van 14 juni 2012.

Er moet evenwel gezorgd worden dat de code van goede praktijken betreffende het gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem (.pdf) gerespecteerd wordt voor het hergebruik van gronden of granulaten in of op de bodem.

Afvalverwerking die niet onder een vergunning valt, kan niet worden beschouwd als een opwaarderingsoperatie. Het verwerkte afval behoudt dan de status van afval.

Rubriek

Benaming van de geclassificeerde inrichting

Vereiste autorisatie en procedure

22-3A

Inrichtingen voor verwerking, met inbegrip van de inzameling van slib of uitgegraven grond ≤ 1.000 ton per jaar

Vergunning van klasse 2

Procedure

22-3B

Inrichtingen voor verwerking, met inbegrip van de inzameling van slib of uitgegraven grond > 1.000 ton/jaar

Vergunning klasse 1B

Procedure

28-1

 • Werf voor de bouw, verbouwing of sloop van gebouwen of bouwwerken buiten de openbare weg, met behulp van installaties met een totale drijfkracht van meer dan 50 kW
 • Werf voor de verbouwing of sloop van een gebouw of bouwwerk of leiding met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m², waarvoor de bouwvergunning vóór 1 oktober 1998 is afgegeven, met inbegrip van installaties die onder andere rubrieken vallen, behalve
  • afvalverwijdering ter plaatse;
  • opslag van explosieven;
  • saneringswerkplaatsen;
  • boringen en grondwaterwinningen.

Aangifte klasse 3

Procedure

44-A

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afval met een capaciteit ≤ 10 ton/jaar 

Aangifte klasse 3

Procedure

44-B

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 10 ton/jaar en tot 1000 ton/jaar

Vergunning van klasse 2

Procedure

44-C

Sorteer- en/of voorbereidingsinstallaties voor het hergebruik van afval, met een capaciteit van meer dan 1.000 ton/jaar en tot 100.000 ton/jaar

Vergunning klasse 1B

Procedure

48-A

Installaties of apparatuur voor

 • de mechanische verwerking van niet-gevaarlijk afval, met uitzondering van de inrichtingen opgenomen onder rubriek 44
 • waarvan de totale drijfkracht tussen 2 en 20 kW ligt

Vergunning van klasse 2

Procedure

48-B

Installaties of apparatuur voor

 • de mechanische verwerking van niet-gevaarlijk afval, met uitzondering van de inrichtingen opgenomen onder rubriek 44
 • waarvan de totale drijfkracht > 20 kW 

Vergunning van klasse 1B

Procedure

U bent verantwoordelijk voor een afvalverwerkingsinstallatie: uw verplichtingen

U moet voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief:

 • het naleven van de vereisten op het vlak van traceerbaarheid van het afval;
 • het aanhouden van een kwaliteitsbeheersysteem;
 • een verplichte opleiding volgen voor afvalbeheerders of een afwijking verkregen hebben op basis van voldoende kennis en ervaring op het gebied van afval.

Raadpleeg de gids voor exploitanten van inzamel- en verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen.

Meer weten?

De exploitanten van een installatie voor afvalterugwinning die op hun site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ‘einde van de afvalstatus’ uitvoeren, zijn opgenomen in de volgende lijsten:

Date de mise à jour: 30/07/2019