Vous êtes ici

Hulpmiddel voor huisartsen

De PEST-gids raadplegen

Bedoeling van deze PEST-gids is de arts te helpen om het verband tussen een gezondheidsprobleem en schadelijke stoffen binnenshuis beter op te sporen.

Hij identificeert gezondheidsproblemen die:

 • chronisch zijn of steeds terugkeren;
 • waarvan de etiologie in de wetenschappelijke literatuur duidelijk in verband wordt     gebracht met het binnenhuismilieu ;
 • waarvan de prevalentie in de huisartsgeneeskunde niet uitzonderlijk is.

De keuze van de gezondheidsproblemen en de betrokken verontreinigende stoffen is noch exclusief noch definitief. In het binnenmilieu kan de duur van de blootstelling lang zijn, de vervuilende stoffen zijn talrijk, de routes van binnenkomst zijn gevarieerd (inslikken, inademen, contact met de huid of conjunctivaal contact, etc.). Het is daarom moeilijk te voorspellen wat de cumulatieve en synergetische effecten van deze blootstellingen zijn. Veel lopende onderzoeksprojecten zullen nieuwe gegevens op dit gebied opleveren. In de tussentijd zijn uw eigen waarnemingen net zo belangrijk.

Aandacht besteden aan de klachten van de patiënt en een uitgebreid klinisch onderzoek is dan ook essentieel. Enkele gerichte vragen tijdens de anamnese kunnen u op het spoor zetten van een mogelijke milieu-etiologie:

 • De chronologie van de symptomen:
 • in welke omstandigheden zijn de eerste symptomen opgetreden ?
 • bestaat er een verband met recente wijzigingen in de omgeving van de patiënt (een verhuis, verbouwingen…) ?
 • verbeteren de symptomen als de omgeving verandert (bv. op vakantie)?
 • worden ze erger onder bepaalde omstandigheden ?
 • Klachten van mensen die in hetzelfde gebouw wonen of werken: hebben andere bewoners gelijkaardige klachten ?

U kan de PEST-gids op twee manieren raadplegen, namelijk via specifieke klachten of via verschillende verontreinigende stoffen of agnetia.

De fiches over de verschillende agentia zijn opgebouwd volgens een vast stramien, volgens het letterwoord PEST:

 • P = Probleem: de verantwoordelijke agentia
 • E = Evaluatie: vragen die u moet stellen over de woon- en leefomstandigheden (woning, maar ook crèche, kantoor…)
 • S = Studie: analyse van de concrete situatie (wat bekijken bij een huisbezoek? welke tests uitvoeren?)
 • T = Te nemen maatregelen: de behandeling

Basisregels

Voor elke verontreinigende stof worden nuttige en objectieve analyses beschreven, evenals enkele adviezen om de gevolgen voor de gezondheid te beperken. Om een gezond huis te hebben, zijn er enkele basisregels die in bijna elke situatie gegeven kunnen worden.

 • Ventileren van alle ruimtes: reparatie van onbedoelde vochtbronnen en ventileren bij werkzaamheden met hoge water- of stoomuitstoot.
 • Gebruik chemische producten met de nodige voorzichtigheid, maar geef de voorkeur aan weinig giftige alternatieven, verlucht tijdens de behandeling en sluit de recipiënten goed af, dit is enkel een kwestie van gezond verstand.
 • Laat de motor van de auto in de garage niet draaien en zeker niet indien deze in verbinding staat met de leefruimtes van de woning
 • Onderhoud de apparatuur i.v.m. verwarming regelmatig (C.V., boiler in de keuken en de badkamer).
 • Poets regelmatig de vloeren, voorwerpen, enz. met water, laat geen vuile vaat of voedsel liggen...

Een samenvatting van de 6 gezondheidsproblemen wordt ook gegeven in de vorm van infofiches, die een overzicht geven van de verontreinigende stoffen waarop deze gezondheidsproblemen betrekking hebben, alsmede de uit te voeren analyses en mogelijke oplossingen. Het PEST systeem is daarom in beknopte vorm opgenomen.

Date de mise à jour: 16/07/2021