Vous êtes ici

De school beschermen tegen externe vervuiling (éducation)

In de buurt van de school kan de buitenlucht chemische verontreinigingen bevatten die door het autoverkeer of verwarmingsinstallaties worden uitgestoten, maar er bevinden zich ook biologische stoffen in zoals pollen, schimmelsporen, dierenhaar enz. Deze worden vervoerd door de wind en insecten en zo geraken ze in  lucht van de schoolgebouwen en veroorzaken daardoor soms rinitis en conjunctivitis, of zelfs astma-aanvallen tijdens seizoensgebonden piekmomenten, en dit vooral bij kinderen met allergieën.

Allergenen

Om de accumulatie van allergenen te vermijden, een paar tips:

  • Vermijd allergene planten in de omgeving van de school (bv. grassoorten).
  • Poets de lokalen regelmatig en nauwgezet om de ophoping van stof en allergenen te vermijden.

Vervuiling door het verkeer

Het verkeer kan de luchtkwaliteit in de school beïnvloeden, via ventilatie (open ramen, ventilatiesysteem), of in de speeltuin als deze dicht bij de straat ligt.  Zorg ervoor dat de lokalen tijdens de daluren wordt verlucht (voor ramen aan de straatkant) en vraag aan de ouders en aan de buschauffeurs om de motor uit te zetten, wanneer het voertuig stilstaat. Zorg, indien mogelijk, voor een aangewezen plaats waar ouders hun kinderen met de auto kunnen ophalen, ver weg van ramen en deuren.  Installeer het ventilatiesysteem van het gebouw niet in de buurt van bronnen van externe vervuiling (zorg voor een goede luchtinlaat).

Date de mise à jour: 23/04/2021