Vous êtes ici

Verdachte geuren (éducation)

De aanwezigheid van een sterke, onaangename en hinderlijke  geur heeft des te meer invloed op de kwaliteit van het leven, naarmate ze frequent en hardnekkig is. Hoewel er geen eenvoudige verband bestaat tussen de waargenomen geur en de chemische of biologische concentratie van de lucht, kan men de aanwezigheid van verschillende verontreinigende stoffen detecteren  op basis van de geur:

  • Verfgeur = aanwezigheid van oplosmiddelen in de lucht
  • Muffe geur = te veel kooldioxide en luchtvochtigheid
  • Aangename geur = vluchtige organische stoffen (VOS)
  • Rookgeur = teer, CO2, aceton, tolueen, benzeen, ...
  • 'Computergeur'= aanwezigheid van brandvertragende middelen
  • Geur van vochtige aarde = vermoedelijk  aanwezigheid van schimmels

Bij verdachte geuren kunt u contact opnemen met het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het gebouw.

Date de mise à jour: 23/04/2021