Vous êtes ici

Vocht en schimmels

Koken, schoonmaken, verwarmen en zelfs eenvoudigweg ademen, dit alles zorgt voor de productie van waterdamp. De meeste problemen die zich op het niveau van het gebouw voordoen hebben te maken met de aanwezigheid van ongewenst vocht. Vocht in een woning kan ook afkomstig zijn van een lek in het dak, gebrekkige dakgootstukken, ramen of deuren die slecht sluiten, condensatie of opstijgend vocht, lekken in leidingen.... Vocht kan het gebouw beschadigen en de lucht ongezond maken, dus er moet snel worden opgetreden. Probeer eerst de lekken op te sporen, een waterdichte laag aan te brengen en voor voldoende ventilatie te zorgen.

Als vocht zich ophoopt in warme en slecht geventileerde ruimtes, kunnen er zich schimmels ontwikkelen die ademhalingsproblemen, allergieën en zelfs astma kunnen veroorzaken.  Als algemene regel geldt dat u alle kamers van de woning twee keer per dag zeker een kwartier moet verluchten. De keuken en de badkamer zullen vaker verlucht moeten worden en dit zeker na activiteiten die vocht genereren (baden, douchen, koken, enz.).

Date de mise à jour: 28/09/2020