Vous êtes ici

FCRBE - Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

Context

In Noordwest-Europa wordt slechts 1% van de bouwmaterialen na het eerste  gebruik ervan hergebruikt. Hoewel heel wat bouwelementen technisch herbruikbaar zijn, worden ze uiteindelijk gerecycleerd via verbrijzeling of omsmelting of worden ze vernietigd. De milieu-impact hiervan is groot en er gaat heel wat economische waarde verloren.

Doelstelling

Het Interreg NWE-project « Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe » (FCRBE) wil de hoeveelheid gerecupereerde bouwelementen in Noordwest-Europa tegen 2032 met meer dan 50 % verhogen.

Leefmilieu Brussel ondersteunt, met name in de bouwsector, de transitie naar een circulaire economie en neemt daarom deel aan dit project.

Het project richt zich op verschillende uitdagingen: de zichtbaarheid van de hergebruikactoren, de toegang tot belangrijke bouwprojecten, het recupereren van elementen voor hergebruik aanmoedigen, de inpassing ervan in de hedendaagse bouwpraktijken, ...

Om op al die uitdagingen een gepast antwoord te bieden, zet het project een internationaal partnership op van gespecialiseerde instellingen, sectorfederaties, onderzoekscentra, architectuurscholen en overheidsbesturen. Het project spitst zich toe op de noordelijke helft van Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk en, in iets mindere mate,  Nederland, Ierland, de rest van Frankrijk en Luxemburg.

Er zullen verschillende tools worden getest en gepromoot via proefacties, uitgevoerd tijdens grote bouw- en sloopprojecten.  

De resultaten van het project zullen tegen eind 2021 beschikbaar zijn.

Date de mise à jour: 29/10/2020