Vous êtes ici

Regelgeving

Richtlijn 2000/60/EG (of de kaderrichtlijn water) en Richtlijn 2006/118/EG betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand vereisen dat de lidstaten voldoen aan de milieudoelstellingen om grondwaterlichamen als in goede staat te beschouwen.

Een goede grondwatertoestand wordt gekenmerkt door een goede kwantitatieve toestand en een goede chemische toestand.

Date de mise à jour: 10/07/2020