Vous êtes ici

Ontdek de jeugd zero afvalprojecten

Veel scholen zijn actief bezig met Zero Afval. De voorbeelden van inspirerende projecten zijn veel te talrijk om ze hier allemaal op te sommen. Je vindt ze allemaal op de Bubble-site die hieraan gewijd is.  

Lager en middelbaar onderwijs 

Terugwinning van materialen

 • Redesign je school, een project voor eco-ontwerp en meubelproductie voor een nieuwe bibliotheek met 99% van de materialen die op het schoolterrein worden teruggewonnen, Ecole Active, secundair
 • Vervaardiging van materialen uit natuurlijke of gerecycleerde elementen: verf, kwasten, papier, schoonmaakmiddelen, ... Koninklijk Atheneum van Ganshoren, afdeling kunst

Duurzaam feest

 •  Een duurzame fancy fair: Beperking van de hoeveelheid potentieel afval, te beginnen met de bestellingen, door gebruik te maken van herbruikbaar serviesgoed en door het afval tijdens het feest zo veel mogelijk te sorteren, Ecole Saint-Joseph Boondael, lager 

DIY

 • Productie van herbruikbare boterhamzakjes tijdens de modeles, Maria Assumptalyceum, secundair 
 • Fabricage en gebruik van ecologische reinigingsmiddelen en toiletartikelen (zeep en allesreiniger, vaatwas- en wasmiddelen) voor gebruik door studenten en schoonmaakpersoneel, Les Acacias, gespecialiseerde school

Drinkfles

 • Ecole du Canal, basisschool, 361 leerlingen: Het eerste project van de school was het plaatsen van een compostvat op de speelplaats. In de school worden al veel inspanningen geleverd om de verspilling te beperken: alle leerlingen hebben een drinkfles en toegang tot bekers en waterkaraffen, de snacks zijn collectief en gezond: alleen fruit en zuivelproducten. Het enige afval is dus fruitafval, vandaar het idee van het compostvat. Op het schoolterrein is geen toegang tot grond mogelijk en omdat de leerkrachten geen voorstander waren van een wormenbak hebben ze besloten om mee te doen aan de compostering van de buurt en brengen ze daar een deel van het organische afval naartoe. Tegelijkertijd werden de leerlingen bewust gemaakt van het thema afval in het algemeen: het inzamelen van afval in de buurt, knutselen met gerecycleerd afval, het plaatsen van bakken met kladpapier enz. De ouders geven geen verpakte tussendoortjes meer mee in de opvang en afval wordt gesorteerd.
 •  Centre scolaire du Blankedelle, lagere school, 385 leerlingen: In het Centre scolaire du Blankedelle sensibiliseren we al zingend! De studenten van de relaisklassen schreven de tekst van het lied "Niet zonder mijn drinkfles" over het milieu, water en natuurlijk het gebruik van de drinkfles. Ze brachten op die manier hun boodschap over in alle kleuterklassen en lagere-schoolklassen om er het project uit te leggen en elke leerling een drinkfles aan te bieden.
 • La Plume, lagere school, 389 leerlingen: Vorig jaar was ecologie het thema van het jaar. Er is veel ondernomen, maar één essentieel probleem moest nog aangepakt worden: de vermindering van afval (een ramp op de school). Twee pilootklassen hebben presentaties voorbereid die in elke klas van de school (kleuter- en lagere school) werden gegeven. Ze hebben bovendien de bewustwording van het onderwijzend personeel vergroot. De kinderen van de twee klassen stelden ook een lijst op van prioritaire acties die in de loop van het jaar moeten worden uitgevoerd, waaronder één dag zonder afval per week, vanaf 8 januari 2018. Op dinsdag wordt een collectieve Zero Afval-snack aangeboden. Er is een wedstrijd tussen de klassen gehouden met als prijs een Zero Afval-picknick voor de winnende klas, bereid door de relaisklassen. Er zijn bestekdozen voor het vieruurtje ingevoerd. Er werden natuurlijke producten gemaakt (tandpasta, crème, verzorgingsproducten enz.), evenals een verjaardagsbakje voor de klas. De moeders werden uitgenodigd voor een ZA-ontbijt en kregen een knutselwerkje cadeau met gerecupereerde voorwerpen.
 •  La Sapinière, lagere school, 225 leerlingen: De leerlingen van La Sapinière bouwden een afvalmeter om de hoeveelheid afval te meten die in twee weken tijd in hun school werd geproduceerd. Het visuele effect op de speelplaats was geweldig! Vervolgens organiseerden ze een tentoonstelling over alle onderwerpen die verband houden met het milieu en presenteerden ze dit tijdens de fancy fair aan de hele school. Daarnaast werden bezoeken aan het Rioolmuseum en het Sorteercentrum georganiseerd. En ook een muurschildering op basis van verzamelde flessendoppen. Ze voerden een vuilnisopruimactie uit in de buurt en organiseerden fairtrade lunches.  Knutselwerkjes van gerecycled afval, verkocht op de fancy fair, werden uitgevoerd in het kader van burgerschapsactiviteiten (fresco, luchter, tawashi-sponzen, voederbak voor vogels enz.).

Compost 

 • Institut Sainte-Thérèse - Assomption, kleuterschool, 150 kinderen: De compostruimte is aangepast door toevoeging van silo's gemaakt van gerecycleerde pallets. Er zijn nu 4 composteersilo's voor droog toiletafval, groente-, snoei- en kantineafval. Er werden ook gezonde snacks ingevoerd. Het sorteren van afval in de school heeft zin gekregen omdat de kinderen in de praktijk kunnen zien wat er met hun afval gebeurt.

ZA-snacks

 • School ‘Clair vivre’: Bewustzijn krijgen en handelen om tot Zero Afval te komen in de school: compostvat, soep als tussendoortje om 10 uur, 4 dagen/week, voor beide klassen (als test met de lunchoverschotten) + wekelijks een ZA-snack op woensdag (de hele school), waterflessen en brooddozen om te geven/veralgemenen (waterflessen verkregen voor een aantal van de leerlingen) in de klassen. Bewustmaking: videoclips maken met een specialist, informatiemateriaal over compost voor elke klas, praktische ZA-gids om aan de gezinnen te geven.  Verslag over de activiteiten aan elke schoolraad. Evaluatie: afvalweging, zelfevaluatie door leerlingen, evaluatie na het gebruik van de videoclips.
 • La petite épicerie: lokale, biologische en/of fairtrade snacks! Institut de la Vierge Fidèle, secundair, 630 leerlingen

Reparatie

 • ITN, Technische School van Namen: start, begin 2018, van een project voor een Repair Café dat op een intelligente manier in de lokale omgeving is geïntegreerd en dat, indien nodig, zijn nut en relevantie bewijst: verbetering van de vaardigheden van de leerlingen, het aanknopen van relaties met de omwonenden, toenadering tussen leerlingen en leerkrachten, overdracht van intergenerationele kennis. De lijst van voordelen is lang...

Upcyclen

Universiteiten en hogescholen 

Universiteiten 

Date de mise à jour: 16/07/2021