Vous êtes ici

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er in navolging van de richtlijn over de beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (2007/60/EG) een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling opgesteld. Op basis van deze beoordeling worden de gebieden vastgelegd waarvoor er een potentieel significant overstromingsrisico bestaat of kan worden verwacht.

De aanwijzing van deze gebieden baseert zich op beschikbare of gemakkelijk af te leiden informatie, zoals waarnemingen van overstromingen in het verleden die aanzienlijke schade hebben veroorzaakt en waarvoor de kans bestaat dat er zich in de toekomst gelijkaardige overstromingen zullen voordoen.

In deze beoordeling worden drie types van overstromingen die voorkomen in het Brussels Gewest geanalyseerd voor de periode 2007-2017. Het gaat om overstromingen van waterlopen, overstromingen door afstromend regenwater bij hevige regenval en overstromingen door het overlopen van rioolstelsels.

Significante overstromingen komen voor in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg is het
volledige gewest is aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.

Er waren 19 significante overstromingen tussen 2007 en 2017. Overstromingen kwamen voornamelijk voor in de lente en zomerperiode. De zwaarste overstromingen waren in augustus 2011. Andere belangrijke overstromingen waren in juni 2016 en oktober 2009.

Voor deze aangeduide gebieden zullen er overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten worden opgesteld. Ook een beheerplan zal worden opgesteld met preventie- en beschermingsmaatregelen voor overstromingen.

Hieronder kan u het volledige verslag van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling terugvinden.

 

Date de mise à jour: 30/07/2021