Vous êtes ici

Ik vermijd reclame en schrijf me uit

Reclame is steeds nadrukkelijker aanwezig in onze openbare en private leefruimte. Het reclamedrukwerk in onze brievenbus veroorzaakt jaarlijks tonnen afval en wordt vaak niet eens gelezen ... Ook via telefoon, e-mail en gsm dringt de reclame zich op, waardoor we meer gaan consumeren dan we eigenlijk nodig hebben. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw brievenbus en uw geest minder snel verzadigd geraken?

1. Ik kleef een antireclamesticker op mijn brievenbus

Met de antireclamesticker kunt u kiezen wat er in uw brievenbus terechtkomt: ofwel geen gratis pers en geen reclame, ofwel alleen gratis pers.

Reeds meer dan 190.000 Brusselaars hebben een antireclamesticker op hun brievenbus aangebracht. Het is een eenvoudige manier om minder papier te verspillen en elk jaar 16 kg minder afval te produceren. Houd er wel rekening mee dat gemeentebladen en verkiezingsdrukwerk niet als reclame beschouwd worden. En op de hoogte blijven van de beste commerciële aanbiedingen, kan steeds vaker op het internet!

Vraag gratis de sticker aan bij Leefmilieu Brussel: info@leefmilieu.brussels of telefonisch op 02 / 775 75 75

Vaak gestelde vragen
 • Luxegebouw en sticker: bepaalde eigenaars of gebouwbeheerders hebben liever niet dat elke bewoner zijn eigen sticker aanbrengt. Vaak is dat om esthetische redenen. In dat geval moeten we creatief zijn, want volgens de wet mag iedereen die dat wenst de sticker aanbrengen. U hebt dus absoluut het recht om zelf te kiezen.
 • Aan de medehuurders of mede-eigenaars die wel reclame willen ontvangen, kunt u voorstellen de nieuwe applicaties uit te proberen of de reclame gewoon mee te nemen uit hun favoriete winkels.
 • Hebt u een sticker en krijgt u tot uw ergernis toch nog reclame in de bus? Vul online het klachtenformulier in op de website van Leefmilieu Brussel. De sticker heeft een wettelijke waarde! De agenten van Leefmilieu Brussel verzamelen geleidelijk aan alle klachten. Wanneer ze een stevig dossier hebben, starten ze een procedure die tot aanzienlijke administratieve boetes kan leiden. Dat heeft bepaalde merken er al toe gebracht hun aanpak te wijzigen, maar het vergt wel tijd.

2. Ik laat me op de Robinson-lijst zetten en ontvang zo geen reclame meer per post of telefoon. 

Oké, u bladert graag verstrooid door folders en gratis advertenties. Maar omdat u er zowat elke dag ontvangt, kijkt u de helft niet eens in. Schrijf u in voor de Robinson-lijst en ontvang 80% minder reclame op naam.

Hoe werkt de Robinson-lijst?

De Robinson-lijst wordt beheerd door de Belgian Direct Marketing Association, waar ongeveer 450 bedrijven uit verschillende sectoren lid van zijn: banken, verzekeringsmaatschappijen, automerken, supermarkten enz. Die bedrijven gebruiken direct marketing om potentiële klanten aan te spreken en overspoelen ons met hun propaganda.

Als u geen reclame meer wilt ontvangen over de diensten en producten van deze bedrijven, kunt u zich inschrijven voor de lijst Robinson mail. Hetzelfde geldt voor promoties en kortingsbonnen per post. U moet dan uw exacte voor- en achternaam en adres opgeven. De BDMA controleert uw gegevens zorgvuldig en neemt indien nodig contact met u op voor verdere informatie. Opgelet: voor de lijst Robinson mail kunt u zich inschrijven als persoon, niet als gezin.

Als u geen telefoontjes meer wilt, kunt u zich inschrijven voor de Bel-me-niet-meer-lijst. Om uw telefoonnummer op te geven, hoeft u alleen een account aan te maken en het online inschrijvingsformulier in te vullen. Vijf dagen na de inschrijving, staat uw naam op de lijst. De inschrijving is onbeperkt geldig, maar u kunt haar op elk moment wijzigen (een telefoonnummer toevoegen of verwijderen). Tevens kunt u zich via uw account weer uitschrijven.

Ook per telefoon of post kunt u uw telefoonnummer op de lijst laten zetten.

Tip: als u geen reclame meer wenst van bepaalde bedrijven, kunt u deze het best direct contacteren.

Een radicale oplossing, maar niet 100% doeltreffend

Als u zich inschrijft voor de Robinson-lijst, ontvangt u geen reclame meer van de bedrijven die lid zijn van de BDMA. Zelfs als u toch nog geïnteresseerd bent in bepaalde aanbiedingen, hebt u er geen toegang meer toe. Het goede nieuws is dat uw brievenbus minder vol zit en dat u uw ecologische voetafdruk verkleint. Gratis reclame is jaarlijks immers goed voor bijna 15 kg papier per persoon.

Zelfs als u op de Robinson-lijst staat, kunt u echter nog commerciële post op naam ontvangen. De lijst geldt immers alleen voor leden van de BDMA. U kunt dus nog steeds aanbiedingen ontvangen van bedrijven:

 • Die geen lid zijn van de BDMA
 • In het buitenland gevestigd zijn
 • Waar u klant van bent
 • Waar u toestemming aan gegeven hebt om u te contacteren via e-mail of sms

3. Ik laat al mijn facturen en andere administratieve documenten systematisch elektronisch naar me toesturen 

Net als het organisch afval, neemt papier veel plaats in onze vuilnisbakken. Om de doelstelling ‘zero afval’ te halen, moeten we dus ook dit soort afval zoveel mogelijk beperken. Omdat facturen en andere administratieve documenten het grootste deel van het papierafval uitmaken, dringt dematerialisatie zich op als dé oplossing. Er zijn trouwens genoeg alternatieven: elektronische factuur, handtekening, archivering, ontvangstbevestiging enz. Zowel particulieren als professionals ondervinden alleen maar voordelen met deze opties.

Een afdoende ecologische oplossing

Als er minder papier nodig is, vaart het milieu daar uiteraard wel bij. Er worden dan namelijk minder bomen gekapt. Perfect om voor het welzijn van de planeet te zorgen! Daarom is het belangrijk aan te sporen tot elektronisch documentbeheer (EDB) en elektronische facturering. Dat is vooral interessant voor bedrijven: ze besparen meteen heel wat uit op papier.

Minder papier, minder directe lasten

Wie facturen, verslagen, memo’s enz. digitaliseert, moet uiteraard minder inkt, papier, postzegels en enveloppen kopen. Maar ook de logistieke kosten voor de postverdeling zakken. Verder heeft het positieve gevolgen voor de archivering van documenten (opslagruimte, papier enz.). Met andere woorden, u bespaart heel wat en kunt uw informatie beter organiseren!

Elektronische facturering: economischer en rendabeler

Inderdaad, de verwerking van een digitale factuur komt minder duur uit dan die van een papieren factuur. Volgens de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) kost het gemiddeld 9 euro minder. Billentis, een consultancybureau dat gespecialiseerd is in digitale facturering, gaat zelfs nog een stapje verder. Het schat dat een bedrijf tot 80% kan besparen en de investering binnen de 6 tot 18 maanden terugverdienen.

Naast deze aanzienlijke economische voordelen, zorgt elektronische facturering ook voor een optimaal beheer binnen het bedrijf. Omdat alle gegevens gecentraliseerd zijn, kan de factureringssoftware in een oogwenk de kasstromen en beschikbare liquide middelen nagaan.

Een veilige en betrouwbare oplossing

Zowel voor gezinnen als voor bedrijven zijn EDB en elektronische facturering veiliger en betrouwbaarder. De kans op fouten, verlies of beschadiging van informatie is kleiner of zelfs onbestaande.

Kortom, bedrijven hebben er alle belang bij te kiezen voor de dematerialisatie van facturen en andere administratieve documenten. Ook particulieren zouden systematisch een elektronische versie van hun papieren moeten aanvragen.

4. Ik zeg mijn abonnement op van de publicaties die ik niet (meer) lees 

Soms willen we een abonnement op bepaalde perspublicaties opzeggen, omdat ze ons niet meer interesseren of omdat de omstandigheden veranderd zijn. Dat is absoluut mogelijk, zolang we de wettelijke termijnen naleven. Doorgaans mag die termijn maximaal twee maanden bedragen, volgens artikel VI.91 van het Wetboek van economisch recht. Hoe kunt u een abonnement opzeggen of u uitschrijven voor publicaties die u niet (meer) leest?

Hoe kunt u een abonnement opzeggen voor publicaties die u niet (meer) leest?

Eerst en vooral moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende soorten abonnementen. Afhankelijk van het soort abonnement, varieert de opzegprocedure. De opzegtermijn is in elk geval vastgelegd in de algemene verkoopsvoorwaarden van de krant of het tijdschrift.

 • Abonnementen van vrije duur

Deze abonnementen kunt u op elk moment opzeggen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te verzenden naar de uitgever. Doorgaans wordt het abonnement een maand na ontvangst van uw opzegbrief stopgezet. Het is dus mogelijk dat u nog een tijdje publicaties blijft ontvangen.

Voor online abonnementen gaat u naar de beheerpagina van de website en schrijft u zich uit via uw gebruikersaccount of persoonlijke ruimte.

 • Abonnementen met startperiode

In principe kunt u dit soort abonnement pas opzeggen na de startperiode. Doet u dat niet, dan wordt het stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.

Om uw abonnement op te zeggen, moet u een aangetekende brief met ontvangstbewijs verzenden naar de betrokkenen, binnen de vastgelegde termijn (die varieert afhankelijk van de persgroep). U kunt ook een e-mail sturen of het abonnement online opzeggen via de klantenzone.

 • Abonnementen van bepaalde duur

Normaal kunnen deze abonnementen niet vroegtijdig worden opgezegd. Als u dat toch wenst te doen, kunt u een aangetekende brief met ontvangstbewijs verzenden. U wordt dan niet vergoed voor de nog te verschijnen nummers.

Er zijn niettemin uitzonderingen: overlijden, verhuizing naar een zone waar u de publicatie niet kunt ontvangen, langdurige hospitalisatie, faillissement, gevangenisstraf enz. Dergelijke omstandigheden geven u recht op een gedeeltelijke vergoeding.

Wat met de nieuwsbrieven?

Sommige nieuwsbrieven hanteren ingewikkelde procedures, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om zich uit te schrijven. Tegenwoordig bestaan er echter applicaties om zich uit te schrijven voor ongewenste nieuwsbrieven. Ze zijn meestal gratis en het hele proces neemt maar enkele minuten in beslag.

Nuttige links

 • Vraag gratis de sticker aan bij Leefmilieu Brussel: info@leefmilieu.brussels of telefonisch op 02 / 775 75 75
 • Klachtenformulier
  • We behandelen nauwgezet elke klacht van een burger. Eenmaal per jaar worden de (via onze website ingediende) klachtenformulieren verwerkt door de informatie te groeperen. Als we gedurende een bepaalde periode een minimum aan klachten, bij voorkeur door verschillende personen, tegen eenzelfde firma ontvangen wordt een inspectiedossier geopend en wordt de firma aangeschreven.  In functie van de voorgeschiedenis ten aanzien van een specifieke firma kan dat schrijven een waarschuwing zijn, of een ingebrekestelling en wordt tot slot, als we gedurende een langere periode klachten tegen dezelfde firma zouden ontvangen, een proces-verbaal opgemaakt. Op die manier staan tientallen firma’s onder toezicht.
 • Robinson-lijst
Date de mise à jour: 05/08/2021