Vous êtes ici

Het EPB-certificaat openbaar gebouw

Het “EPB-certificaat openbaar gebouw” geeft de globale energieprestatie van een openbaar gebouw weer. Het wordt opgesteld op basis van het verbruik van de overheidsinstellingen aanwezig in het gebouw en de totale oppervlakte die zij in gebruik nemen.

De betrokken gebouwen zijn deze die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden door een overheidsinstelling op een minimale oppervlakte van 250 m2.

De bekendmaking van het EPB-certificaat openbaar gebouw aan de ingang van het gebouw heeft als doel de bezoekers en de gebruikers te informeren over de kwaliteit van het energiebeheer van het gebouw. De overheidsinstellingen dienen namelijk, via verschillende Europese richtlijnen, een voorbeeld te zijn in het rationeel en verminderd energiegebruik.

“Openbaar gebouw” staat voor het geheel van de overheid (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut,...) en de privaat- of publiekrechtelijke instellingen die een openbare dienst verlenen in het gebouw en grotendeels gefinancierd of beheerd wordt door een overheid (school binnen het confessioneel-onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis, ...).

Het EPB-certificaat openbaar gebouw moet elk jaar worden bijgewerkt. Het is zo dat iedereen er, naast de energie-efficiëntie prestatie (een lettre van A tot G), het eigenlijke energieverbruik op een jaar en de daaraan verbonden CO2-uitstoot, ook de evolutie van het netto-energieverbruik en de daarbij behorende uitgave van de afgelopen 3 jaar kan terugvinden. Op het certificaat staan ook de drie aanbevolen maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen.

Het Instituut publiceert het repertorium van de gecertificeerde openbare gebouwen met daarin, per openbare dienst of instelling en per categorie, de gecertificeerde openbare gebouwen en de prestatie-indicatoren die op het laatste gevalideerde certificaat staan: 

Lijst van de gecertificeerde openbare gebouwen.

Wat is het verschil tussen een "EPB-certificaat" en een "EPB-certificaat openbaar gebouw"?

Het "EPB-certificaat openbaar gebouw" verschilt van het EPB-certificaat op meerdere vlakken:

  • de berekeningsmethode: het EPB-certificaat openbaar gebouw baseert zich op het reële verbruik terwijl het EPB-certificaat een theoretisch verbruik berekend op basis van de energie-eigenschappen van het onroerend goed, zoals bijvoorbeeld de isolatie, de oriëntatie van het gebouw, enz.;
  • de reden van aflevering: het EPB-certificaat openbaar gebouw is verbonden aan de gebruikers terwijl het EPB-certificaat verband houdt met het te koop of het te huur aanbieden van een onroerend goed;
  • de publiciteitswijze: het EPB-certificaat openbaar gebouw hangt uit aan de ingang van het desbetreffende gebouw in tegenstelling tot het EPB-certificaat waarbij elke persoon geïnteresseerd in de verkoop of de huur van een onroerend goed toegang moet krijgen tot het certificaat indien hij/zij dat wenst;
  • de geldigheidsduur: het EPB-certificaat openbaar gebouw wordt jaarlijks aangepast, terwijl het EPB-certificaat 10 jaar geldig blijft, uitgezonderd wijzigingen van de energiekenmerken van het pand.
Date de mise à jour: 28/09/2020