Vous êtes ici

Het EPB-certificaat

Zodra een woning van 18 m² of meer of een kantoor van meer dan 500 m² in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur wordt gesteld, is de eigenaar of de tussenpersoon die met de transactie wordt belast (vastgoedkantoor, notaris, ...) verplicht om voor het desbetreffende goed over een EPB-certificaat te beschikken.

Wat is het doel van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie waarop de kandidaat-kopers of -huurders zich kunnen baseren om de energieprestaties van het bezochte goed te bekijken en die te vergelijken met die van andere eigendommen met dezelfde (residentiële of niet-residentiële) bestemming.

Welk EPB-certificaat voor welke eigendom?

Er bestaan verschillende modellen van EPB-certificaten die afhangen van de bestemming van het pand en de datum van de indiening van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

  1. Het model "Nieuwbouw" voor de nieuwbouwconstructies (woningen, kantoren of scholen), d.w.z. de constructies waarvoor de eerste stedenbouwkundige vergunningsaanvraag na 1 juli 2008 werd ingediend. Dit model wordt uitgegeven door Leefmilieu Brussel op basis van de EPB-aangifte opgemaakt door de EPB-adviseur, die de werken heeft opgevolgd. (voor meer informatie kunt u terecht op de pagina's EPB-werkzaamheden)
  2. Het model "Wooneenheid" voor de "oudere woningen", eventueel gerenoveerde woningen, dat wordt uitgegeven door een residentiële certificateur.
  3. Het model "Kantoren" voor de "oude" kantoorruimten van meer dan 500 m², dat wordt uitgegeven door een tertiaire certificateur.

Ongeacht het model, het EPB-certificaat toont de energieklasse van het goed op een schaal van A++ (heel energiezuinig) tot G (heel energiegulzig). Deze energieklasse wordt bepaald op basis van de energiekenmerken van het goed (oppervlakte en isolatie van de verlieswanden, type van verwarming en gebruikte energie, bestaan van zonnepanelen, ...).

Gebruik het register van de EPB-certificaten van de brusselse woningen om de energieklasse van een woning te vinden.

Geldigheidsduur van het EPB-certificaat

Alle EPB-certificaten hebben een geldigheidsduur van 10 jaar voor zover er geen enkele wijziging aan de energiekenmerken (vervanging van de ramen, de verwarmingsketel, de isolatie, ...) wordt aangebracht. Het EPB-certificaat kan worden hergebruikt voor elke vastgoedtransactie die wordt uitgevoerd binnen de geldigheidsperiode van dit certificaat.

Indien Leefmilieu Brussel vaststelt dat de energieprestaties van het goed werden gewijzigd, wordt het EPB-certificaat door die laatste ongeldig verklaard. In geval van een verkoop of een verhuur dient de eigenaar van het goed het EPB-certificaat dus te laten bijwerken door een erkende certificateur.

Wat te doen met het EPB-certificaat?

Als verkoper of verhuurder biedt dit certificaat u de mogelijkheid om de energieprestaties van uw goed bekend te maken wanneer het pand op de markt wordt gebracht. Het geeft ook de meest relevante aanbevelingen om uw goed te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren?

Als koper of toekomstige huurder kunt u aan de hand van het certificaat de kwaliteit van de panden met elkaar vergelijken om een idee te krijgen van het comfort en de energiekosten van de woning. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina U wenst een goed te huren of te kopen?

Date de mise à jour: 24/06/2022