Vous êtes ici

Zero afval?

Zero afval is een onomkeerbare beweging die de hoeveelheid afval die wij produceren wil herleiden tot een verwaarloosbare hoeveelheid. Steeds meer mensen zijn hier voorstander van en om dit doel te bereiken, worden doeltreffende en voor het milieu gunstige maatregelen genomen die bovendien heel vaak banden en solidariteit tussen burgers creëren

Voorrang aan preventie

Nieuwe generaties geven er zich steeds meer rekenschap van dat elk voorwerp, en dus alle afval, een waarde heeft. Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt om voorwerpen te produceren, vervoeren en verdelen, vaak naar alle uithoeken van de wereld. Elke fase in het leven van een voorwerp, van productie tot vernietiging, heeft dus een invloed op het milieu. Natuurlijk kunnen heel wat soorten afval gerecycleerd worden. Maar hun ophaling en recyclage kosten veel geld aan de gemeenschap en die kosten worden zelden voor 100% terugverdiend: er is bijna altijd een min of meer aanzienlijk materiaalverlies.

Het voorkomen van afval is daarom de eerste essentiële stap in het behoud van onze planeet. En het is juist tijdens de vervaardiging van producten dat de ‘afval’-impact het grootst is. We moeten dus met z’n allen beter en minder gaan consumeren: Het beste afval is het afval dat niet bestaat!

Minder weggooien = beter leven

Beter consumeren en verspilling van natuurlijke hulpbronnen vermijden biedt niets dan voordelen voor:

 • de planeet: door minder consumptiegoederen te produceren, verminderen ook de schadelijke gevolgen van die productie: broeikasgassen, gebruik van steeds schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, allerlei vormen van vervuiling;
 • uw gezondheid: door minder te vervuilen, verbetert de kwaliteit van het water, de bodem en de binnen- en buitenlucht;
 • een eenvoudiger leven: nutteloze voorwerpen nemen enorm veel plaats in onze kasten in, en overal elders;
 • profiteer van eindeloze keuzemogelijkheden: u zult ervan versteld staan hoeveel voorwerpen u kan huren, lenen, delen... ;
 • uw levenskwaliteit: door u aan te sluiten bij de verschillende “zero afval”-bewegingen, gaat u deel uitmaken van een nieuwe gebruikersvriendelijke en solidaire burgerbeweging;
 • niet langer passief toekijken: door bewuster te consumeren kunt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van het marktaanbod en bent u een actor in uw eigen leven;
 • meegaan met je tijd: bewust consumeren, tweedehands, delen, huren, recycleren, hergebruiken, enz..... het is echt trendy

Verschillende oplossingen

De afgelopen jaren heeft een overvloed aan publieke en burgerinitiatieven het licht gezien, bedoeld om het ons makkelijker te maken minder afval te produceren:

 • moestuinen
 • gezamenlijk composteren
 • bulkwinkels of tweedehandswinkels
 • groepsaankopen
 • weggeefwinkels
 • ruilen, repair café’s, delen van kennis.

Internet en de sociale media maken het ook makkelijker om voorwerpen weg te geven, te delen, te ruilen of opnieuw te verkopen. En een hele reeks nieuwe aannemers integreert nu afvalvermindering en recyclage vanaf het begin van hun project. Dit is het tijdperk van verandering en iedereen zal daar baat bij hebben.

Date de mise à jour: 27/10/2020