Vous êtes ici

Verandering van gas

logo le gaz change

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat momenteel nog arm gas gebruikt, zal binnenkort overschakelen op rijk gas. Alle aardgasverbruikers zijn bij deze conversie betrokken en zullen op een bepaald moment het nodige moeten doen om hun toestellen voor te bereiden op het gebruik van rijk gas. Op de speciale website www.gazverandert.brussels staat alle informatie over deze omschakeling.  

In 't kort

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt momenteel voorzien van arm gas uit de regio Groningen in Nederland. De gasexploitatie veroorzaakt daar stabiliteitsproblemen in de bodem (aardbevingen) en de Nederlandse regering heeft daarom beslist vanaf 2024 de gasexport geleidelijk te verminderen om deze in 2030 volledig stop te zetten. Aangezien arm gas schaars is, heeft het Brussels Gewest ervoor gekozen over te schakelen op rijk gas en bijgevolg zijn gasdistributienet te veranderen. 

Op basis van een kalender die op federaal niveau werd afgesproken, werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgesplitst in 4 zones die achtereenvolgens zullen overschakelen op rijk gas in 2020, 2021, 2022 en 2023. 

Welke impact heeft dit op de consument? 

De consument moet de compatibiliteit van zijn toestellen die op gas werken (geiser, verwarmingsketel) met rijk gas laten nakijken en ze eventueel laten afstellen door een bevoegd technicus. Deze controle kan worden gekoppeld aan de verplichte periodieke EPB-controle. Sibelga meent dat 98% van de toestellen normaal kunnen blijven functioneren met rijk gas, al dan niet op voorwaarde dat ze vóór of na de conversie worden afgesteld. 

Een toestel dat niet compatibel is met rijk gas of niet goed is afgesteld, zal niet optimaal functioneren. Het zou bijgevolg meer CO produceren, meer gas verbruiken en sneller stuk gaan. Enkel een bevoegd technicus kan de compatibiliteit van de toestellen controleren.
Het kan gaan om:

  • een technicus die erkend is door Leefmilieu Brussel in het kader van de verplichte periodieke controle van verwarmingsketels (GI of GII);    
  • een technicus van de fabrikant van het toestel;
  • een technicus van de officiële verdeler van de fabrikant van het toestel.

De federale en gewestelijke overheden raden aan de compatibiliteit van de toestellen te laten controleren naar aanleiding van de verplichte periodieke controle van de verwarmingsketel en geiser. Gekoppeld aan de periodieke controle zou het nakijken geen bijkomende kosten veroorzaken. Bovendien zou vóór eind 2018 een gewestelijke premie worden gelanceerd om de kansarme gezinnen te helpen de periodieke controle te laten uitvoeren. Deze premie zal worden toegevoegd aan de andere energiepremies die reeds door Leefmilieu Brussel worden voorgesteld. 

Date de mise à jour: 28/09/2020