Vous êtes ici

Waar komt het leidingwater vandaan?

Vanwaar komen de 60 miljoen m³ water die elk jaar worden verbruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke weg volgt het blauwe goud voor het uit uw kraantje stroomt?

Waterwinning

Vivaqua beheert de winning van het leidingwater voor het Brusselse Gewest. Maar waar komt het vandaan?

  • van bronnen;
  • in rivieren, met name in het Maasbekken,
  • in sommige vroegere mijnen en steengroeven in het Waals Gewest;
  • in ondergrondse waterlagen, vooral in het Waals Gewest, maar ook in het Terkamerenbos en in het Zoniënwoud.

De ontginning van ondergrondse waterlagen en oppervlaktewater zorgt voor de waterbevoorrading van gezinnen en bedrijven. Negenenvijftig bedrijven en particulieren winnen niet-drinkbaar water in het Gewest. Dit water is voornamelijk bestemd voor de textielsector, maar ook voor de chemische en farmaceutische industrie en de agrovoedingssector.

Watertransport

Eenmaal gewonnen wordt het water naar Brussel getransporteerd via een netwerk van meer dan 500 kilometer, waaronder:

  • aquaducten, bouwwerken waar het water vrij doorheen stroomt omdat er een helling is tussen de plaats van vertrek en de plaats van aankomst;
  • toevoerleidingen of, leidingen in staal, cement of voorgespannen beton. Het water stroomt erdoor onder druk en is beschermd tegen infiltraties die van het oppervlakte of de bodem komen;
  • reservoirs waar het water wordt samengebracht voor het in het net wordt gebracht.

Van het reservoir tot aan uw kraantje

Meer dan 2.000 kilometer leidingen slingeren door de straten van Brussel voor de bevoorrading van 500.000 woningen en talloze bedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, stations en andere openbare gebouwen. Het beheer van dit netwerk en de distributie van het water uit de reservoirs naar uw kraantje wordt verzorgd door Vivaqua.

Van aan de waterwinning tot uw woning legt het water vele kilometers af. Dit gebeurt in optimale kwaliteit omstandigheden. Vivaqua zorgt voor het onderhoud en de modernisering van hun netwerk en garanderen u zo een bevoorrading onder de beste voorwaarden.

Voor meer informatie, ga naar de website van Vivaqua.

Date de mise à jour: 30/07/2021