Vous êtes ici

easyCOPRO : burgerfinanciering voor de energetische renovatie van Brusselse mede- eigendommen

Het Europese project easyCOPRO wil instaan voor de energetische renovatie van Brusselse mede- eigendommen voor een bedrag van 10 miljoen euro, deels gefinancierd door burgerkapitaal. 

De energetische renovatiewerken zullen verder gaan dan de gewone vervanging van oude verwarmingsketels. Ze kunnen ook betrekking hebben op de isolatie van gebouwen, maatregelen voor een betere afstelling of de productie van hernieuwbare energie via fotovoltaïsche zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling. De geselecteerde gebouwen zullen gebruik kunnen maken van formules met leningen of derde investeerders  zodat omvangrijke werken kunnen worden uitgevoerd en de investering door de mede- eigendom volledig of gedeeltelijk wordt beperkt.

easyCOPRO stelt een geïntegreerde en innovatieve formule voor die de technische en financiële aspecten van een volledige energetische renovatie dekt. Standaardtools zoals een energieprestatiecontract, audits en een typebestek zullen worden ontwikkeld en ter beschikking worden gesteld van de doelgroep: gebouwensyndicussen, mede-eigenaars, derde investeerders en projectontwikkelaars op het vlak van energietransitie.

De bedoeling ? In mede-eigendommen de uitvoering ervan vergemakkelijken en voor een multiplicatoreffect zorgen.

easyCOPRO is ontstaan toen verschillende actoren die actief zijn in het Brussels Gewest de handen in elkaar sloegen: de burgercoöperatieve ENERGIRIS, de derde investeerder  WattMatters, het expertisebureau Ph. Deplasse & associés en de milieu- en energieadministratie van het Brussels Gewest Leefmilieu Brussel.

Eigenaars of gebouwensyndicussen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het project easyCOPRO kunnen het inschrijvingsformulier invullen op de website: www.easycopro.be

Personen die geïnteresseerd zijn om te investeren in de energietransitie dankzij easyCOPRO kunnen zich binnenkort inschrijven op de website van ENERGIRIS: www.energiris.coop

easyCOPRO wordt gefinancierd door Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.

drapeau européen

Date de mise à jour: 20/10/2020