Vous êtes ici

Word lid van Bubble

Bubble: samenwerken, dat motiveert meer!Bubble: samenwerken, dat motiveert meer!

Bubble is een platform waar iedereen die werkt rond natuur- en milieueducatie ( NME ) in het onderwijs in het Brussels Gewest informatie en ervaringen met collega’s kan uitwisselen. Het werd opgestart door Leefmilieu Brussel en richt zich tot beide taalgroepen.

Het netwerk wil:

 • de ruimte en mogelijkheid creëren voor communicatie en uitwisseling tussen leerkrachten en betrokkenen binnen de NME-sector;
 • een impuls geven aan de milieuprojecten en hun duurzaam karakter aanmoedigen;
 • iedereen motiveren rond dit thema te werken;
 • de Brusselse projecten rond natuur- en milieueducatie valoriseren en delen.

Voor wie?

 • leerkrachten of pedagogisch verantwoordelijken;
 • leden van de directie of van de inrichtende macht;
 • leden van het oudercomité of administratief verantwoordelijken bij een school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of dit nu het basisonderwijs, het secundair, hoger, gespecialiseerd of het buitenschools onderwijs is;
 • personen die geïnteresseerd zijn in milieueducatie, als debutant of met al heel wat ervaring.

Waarom lid worden van Bubble?

 • U zal in contact komen met alle leden van het netwerk, en dit dankzij de communicatietools en de ontmoetingsmomenten die met de andere leden zullen worden georganiseerd;
 • U zal uw projecten kunnen verbeteren dankzij de ervaring van uw collega's en van verenigingen die actief zijn op het vlak van milieueducatie;
 • U zal er niet alleen voorstaan om uw problemen op te lossen maar u zal ze aan anderen kunnen voorleggen om zo concrete oplossingen te vinden;
 • U zal toegang hebben tot een massa praktische informatie over de bestaande hulpmiddelen die beschikbaar zijn om uw milieuprojecten de best mogelijke kans tot slagen te geven (animaties, pedagogische tools, projectoproepen, technische informatie, betrouwbare bronnen ... die door Leefmilieu Brussel en andere institutionele actoren en verenigingen worden aangereikt);
 • U zal gemeenschappelijke activiteiten kunnen voorstellen die de creativiteit en de gebruikersvriendelijkheid in de hand werken (themabezoeken, animatie, opleidingen ...) en mee het programma van de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk bepalen.

» Word lid van Bubble!

Voor meer informatie

Neem contact op met de vzw GoodPlanet Brussel,

Kris Van Ingelhem
Tel.: 02 893 08 09 – e-mail

Te downloaden

Date de mise à jour: 17/01/2022