Vous êtes ici

Catalogus (professionnels)

Concrete voorbeelden van inrichtingen om het regenwater te beheren in openbare ruimten

Het betreft hier een - rijkelijk geïllustreerd - rapport, waarin een zestigtal innoverende projecten worden voorgesteld die werden gerealiseerd in diverse stedelijke gebieden: in Brussel, in Frankrijk en elders. In al deze projecten is het beheer van regenwater verwerkt als een element dat positief is voor de ontwikkeling van de openbare ruimte (in plaats van hiervoor een hinderpaal te vormen).

Het rapport werd gerealiseerd in het kader van de "Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu - as Water" en richt zich tot stedenbouwkundigen, architecten, publieke en private planologen, beheerders en ontwikkelaars van wegen, scholen, sportinstellingen enz...  Voorlopig is het enkel nog in het Frans beschikbaar maar momenteel wordt gewerkt aan de vertaling naar het Nederlands.

Voor elk van de behandelde types openbare ruimten (pleinen, parken, sportterreinen, scholen, wegen, parkings,…) worden meerdere voorbeelden in detail beschreven qua:

  • investeringskost, 
  • onderhoudskost, 
  • hydraulische gegevens, 
  • inzicht in het functioneren van de inrichting, 
  • contactpersonen, 
  • enz.

Deze publicatie wil aantonen dat het beheer van het regenwater aan de bron perfect doenbaar, ook binnen een dicht verstedelijk weefsel. Op die wijze wenst het bij te dragen tot de realisatie van dit soort multifunctionele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals dat als doelstelling door de Brusselse Regering, in 2008, in het Regenplan werd vooropgesteld:  de negatieve gevolgen compenseren die de toenemende verstedelijking heeft op de cyclus van het (regen)water.  

» Download het rapport "Regenwater, een troef voor de openbare ruimte" (.pdf)

Date de mise à jour: 28/09/2020