Vous êtes ici

Emissiegrenswaarden van verontreinigende stoffen voor verwarmingsketels en motoren van de noodgroepen

Om de gezondheid van zijn inwoners en het milieu te beschermen, past het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties  toe.

De tabellen hieronder vermelden de emissiegrenswaarden die in het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 januari 2017 vastgelegd werden om de emissies van de verwarmingsketels en die gas of gasolie gebruiken en de motoren van de noodgroepen, te monitoren en te beoordelen. 

Voor de warmtekrachtkoppelingsmotoren, raadpleeg de Ondernemersgids Warmtekrachtkoppelingsinstallaties 

De emissiegrenswaarden van de verontreinigende stoffen verschillen, afhankelijk van het feit of het om bestaande of nieuwe middelgrote stookinstallaties gaat.

De emissiegrenswaarden zijn vastgelegd:

  • voor een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,3 kPa;
  • na correctie volgens het gehalte waterdamp van de afgassen;
  • voor een genormaliseerd O2-gehalte volgens het type van stookinstallatie:
    • van 3 % in het geval van verwarmingsinstallaties die vloeibare en gasvormige brandstoffen gebruiken;
    • van 15 % in het geval van gasmotoren en -turbines;
    • van 6 % in het geval van middelgrote stookinstallaties die vaste brandstoffen gebruiken.

DEEL 1 – Emissiegrenswaarden voor bestaande verwarmingsketels en motoren

DEEL 2 – Emissiegrenswaarden voor nieuwe verwarmingsketels en motoren

DEEL 1Emissiegrenswaarden voor bestaande verwarmingsketels en motoren

Tabel 1 Bestaande verwarmingsketels Nominaal ingangsvermogen ≥ 1 MW en ≤ 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 1 januari 2030
Verontreinigende stof Gasolie Aardgas
NOx 200 150
CO 145 150

 

Tabel 2 Bestaande verwarmingsketels Nominaal ingangsvermogen > 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 1 januari 2025
Verontreinigende stof Gasolie Aardgas
NOx 200 150
CO 145 150

 

Tabel 3 Bestaande verwarmingsketels Nominaal ingangsvermogen ≥ 1 MW en ≤ 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 27 februari 2021 en tot 31 december 2029
Verontreinigende stof Vergunde verwarmingsketel  Gasolie Aardgas
NOx Voor 1 januari 2014 650 300
NOx Na 1 januari 2014 400 150
CO   145 150
Bestaande verwarmingsketels Nominaal ingangsvermogen > 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 27 februari 2021 en tot 31 december 2024
Verontreinigende stof Vergunde verwarmingsketel  Gasolie Aardgas
NOx Voor 1 januari 2014 650 300
NOx Na 1 januari 2014 400 150
CO   145 150

 

Tabel 4 Bestaande motoren Nominaal ingangsvermogen ≥ 1 MW en ≤ 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 1 januari 2030
Verontreinigende stof  Gasolie Gasolie
  Voorziene bedrijfsuren tussen 50 en 500 uur per jaar

Voorziene bedrijfsuren 

> 500 uur per jaar 

SO2 / 60
NOx 1850 250

1850

-   Voor dieselmotoren waarvan de bouw voor 18 mei 2006 aanving

- Voor dual-fuelmotoren in de vloeibare-brandstofmodus

Stof / 20
CO 250 250
Bestaande motoren  Nominaal ingangsvermogen > 5 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 1 januari 2025
Verontreinigende stof  Gasolie Gasolie
  Voorziene bedrijfsuren tussen 50 en 500 uur per jaar

Voorziene bedrijfsuren 

> 500 uur per jaar 

SO2 / 60
NOx 1850 190

1850

-   Voor dieselmotoren waarvan de bouw voor 18 mei 2006 aanving

- Voor dual-fuelmotoren in de vloeibare-brandstofmodus

Stof / 20
CO 250 250

 

Tabel 5 Bestaande motoren

Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 27 februari 2019 en tot 31 december 2029

Nominaal ingangsvermogen ≥ 1 MW en ≤ 5 MW

Emissiegrenswaarden in mg/Nm3, verplicht vanaf 27 februari 2019 en tot 31 december 2024

Nominaal ingangsvermogen > 5 MW

De voorziene bedrijfsuren per jaar bedragen meer dan 50 uur
Verontreinigende stof Gasolie
NOx 1850
CO 250

DEEL 2 – Emissiegrenswaarden voor nieuwe verwarmingsketels en nieuwe motoren

Tabel 1 Nieuwe verwarmingsketels ≥ 1 MW
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3
Verontreinigende stof Gasolie  Aardgas 
NOx 200 80
CO 145 150

 

Tabel 2 Nieuwe motoren
Emissiegrenswaarden in mg/Nm3
Verontreinigende stof Nominaal ingangsvermogen

Gasolie

Voorziene bedrijfsuren tussen 50 en 500 uur per jaar

Gasolie

Voorziene bedrijfsuren > 500 uur per jaar

SO2 ≥ 1 MW / 60
NOX ≥ 1 MW et ≤ 5 MW 1850 150

225

Voor dual-fuelmotoren in de vloeibare-brandstofmodus

> 5 MW 1850 95
20
Stof ≥ 1 MW / 20
CO ≥ 1 MW 250 250

 

Date de mise à jour: 05/05/2021