Vous êtes ici

Aankoopcentrale voor de bodemverontreinigingsstudies (professionnels) (professionnels)

Wat is het?

Een aankoopcentrale is een overheidsopdracht die wordt afgesloten door een organisatie voor andere potentiële kopers die ook onderworpen zijn aan de regels van de overheidsopdrachten.  De centrale “bodemverontreinigingsstudies” heeft betrekking op de volgende studies:

 1. gerichte interventie
 2. verkennend bodemonderzoek
 3. gedetailleerd onderzoek
 4. risicostudie
 5. combinatie van verkennend bodemonderzoek en gedetailleerd onderzoek
 6. combinatie van gedetailleerd onderzoek en risicostudie
 7. combinatie van verkennend bodemonderzoek + gedetailleerd bodemonderzoek + risicostudie
 8. risicobeheerplan
 9. saneringsvoorstel
 10. beperkt saneringsvoorstel
 11. eindbeoordeling
 12. aanpassing van de saneringswerken
 13. aanpassing van de risicobeheersmaatregelen
 14. follow-upmaatregelen
 15. veiligheidsmaatregelen
 16. briefverslag voor moestuin
 17. technisch verslag
 18. voorafgaande aangifte van behandeling van beperkte duur
 19. raming van een financiële garantie
 20. kalender van de verplichtingen

Waarom?

Tijdswinst, financiële besparing,...

Voor wie?

De centrale richt zich tot gemeentelijke, gewestelijke of federale overheidsdiensten die de regels van de overheidsopdrachten moeten naleven. Ook organisaties zoals scholen, openbare ziekenhuizen,... worden beoogd.  

Hoe toetreden?

Toetreden tot de centrale kan na ondertekening van een overeenkomst die de overheidsorganisatie-aankoper, Leefmilieu Brussel, en de erkende deskundige in bodemverontreiniging die is aangewezen door de overheidsopdracht verbindt.

Deze overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd.

Hoe contact opnemen met de deskundige?

De centrale is opgedeeld in 4 percelen die overeenkomen met 4 zones van Brussel.  Elke zone is toegewezen aan een verschillende deskundige:

 • SWECO Belgium NV waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Arenbergstraat  13, bus1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 405.647.664 voor zone 1 die de gemeenten Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Etterbeek en Elsene omvat.
 • SGS Belgium NV waarvan de hoofdzetel gelegen is op de Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen, met ondernemingsnummer 404.882.750 voor zone 2 die de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst omvat.
 • Aries Consultants NV waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Rue des Combattants 96, 1301 Bierges, met ondernemingsnummer 479.056.373  voor zone 3 die de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Schaarbeek en Evere omvat.
 • ABO NV waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Derbystraat 55, 9051 Gent, met ondernemingsnummer 456.322.543 voor zone 4 die de gemeenten Brussel-Stad en Sint-Joost-ten-Node omvat.

Eens de overeenkomst is ondertekend, kan de overheidsorganisatie rechtstreeks een aanvraagformulier aan de beoogde deskundige bezorgen.  De deskundige heeft dan 10 werkdagen om deze aanvraag te beantwoorden door een globale prijs gebaseerd op de meetstaat die in de overeenkomst aanwezig is en een voorstel van de uitvoeringstermijn te bezorgen. De overheidsorganisatie beschikt op haar beurt over 20 werkdagen om de voorgestelde offerte te aanvaarden of te weigeren. 

Date de mise à jour: 18/12/2020
Documents: