Vous êtes ici

Brochure « Overstromingen aanpakken »

De juiste handelingen vóór, tijdens en na een overstroming

Het woord “Brussel” zou deels afkomstig zijn van het woord “broek”, dat moeras betekent. De setting is er... al meer dan duizend jaar: onze stad trekt water aan!

Het spreekt voor zich: onweer en een ondoordachte of onaangepaste verstedelijking gaan niet goed samen. Door de toegenomen betonnering van de Brusselse bodem kan het regenwater bij stortbuien niet meer goed insijpelen. Het water loopt dan af naar de valleien van ons Gewest, de historisch vochtige en natuurlijke overstromingsgebieden. Maar die hebben geleidelijk aan plaatsgemaakt voor steeds meer bebouwing, meer infrastructuur en activiteiten.

Resultaat: wanneer de hemelsluizen opengaan, overstromen de straten, raakt het rioleringsnet verzadigd en lopen de kelders onder. Gelukkig blijft het Brussels Gewest meestal gespaard van rampzalige wateroverlast. Toch zorgen hevig onweer en stevige regenbuien nog al te vaak voor heel wat schade en overlast.

Regen kunnen we niet tegenhouden. Maar als overheden, instellingen, verenigingen, bedrijven en particulieren de handen in elkaar slaan, kunnen we wel proberen de schade door overstromingen te voorkomen of te beperken. Het nieuwe Brusselse Waterbeheerplan (2016-2021) gaat in die richting. Het voorziet in een aantal overheidsmaatregelen om overstromingen te bestrijden en de schade die ze veroorzaken zo veel mogelijk te beperken. Maar zonder de steun van de bewoners kan het plan niet doeltreffend zijn.

De Brochure gaat over hoe overstromingen in Brussel beter voorkomen en beter reageren! Het toont een aantal maatregelen aan om uw woning en uw bezittingen te beschermen voor overstromingen. De brochure wil alle burgers, of ze nu in Brussel wonen of werken, informeren om bij een overstroming correct te handelen, vóór, tijdens en na een overstroming. 

Date de mise à jour: 08/04/2022