Vous êtes ici

Leermiddelen - Thema Water (éducation)

Thuis, op school, op het werk,… in het kader van een hobby, een maaltijd, verzorging,…in vloeibare of vaste vorm of als gas: water is vanzelfsprekend aanwezig!

Er bestaan ongetwijfeld evenveel manieren om het onderwerp ‘water’ aan te snijden als er manieren zijn om het te consumeren. Om pistes en ideeën te ontdekken om kennisverwerving te combineren met gedragsveranderingen ten gunste van het leefmilieu kan u het pedagogisch dossier « Zin in water » raadplegen.

Aarzel niet om onze transversale leermiddelen over water, maar ook geluidsoverlast, energie, voeding, zero afval,… te raadplegen om uw project in te dienen of te voltooien.

Ontdek onze leermiddelen:

  • « Zin in water » : pedagogisch dossier, basisonderwijs 

Pedagogisch dossier voor  leerkrachten van de lagere school. Het geeft informatie over het thema en geeft ideeën voor pedagogische activiteiten om zo samen met de leerlingen het thema 'water' te verkennen.
Code WA01 « Zin in water »

  • « Mijn watercontract » : engagementscontract (1/ll), lagere school.  "beschikbaar tot de voorraad strekt.

Met dit engagementscontract kunnen de leerlingen zich inzetten voor het verbeteren van hun waterverbruik.
Code WA02 « Mijn watercontract »

  • « Ons watercharter » : charter in de vorm van een affiche (1/klas), lagere school. "Alleen beschikbaar in pdf versie"  

Deze affiche illustreert de gebaren die de leerlingen in de klas kunnen stellen om het lawaai  te verminderen.
Code WA03 « Ons watercharter »

 Om deze leermiddelen in papieren versie te bestellen

  • De papieren versies van de pedagogische leermiddelen zijn voorbehouden voor leerkrachten en verenigingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze service is gratis. Als u niet actief bent in het Brussels Gewest, hebt u wel toegang tot deze leermiddelen via downloads.
  • Vooraleer een leermiddel te bestellen, dient u de exacte code en titel te noteren. Dit om fouten te voorkomen, gelet op het uitgebreide aanbod.
  • En zo worden er geen natuurlijke hulpbronnen verspild! Als u slechts een klein deel van een dossier nodig heeft, bent u misschien geholpen met fotokopieën van het gedownloade dossier of van 1 besteld exemplaar.
  • Hebt u vragen? Onze Infodienst geeft graag antwoord: 02 775 75 75 of info@eleefmilieu.brussels

 

Ik ben actief in het Brussels Gewest en ik plaats een bestelling

Date de mise à jour: 12/10/2021