Vous êtes ici

Jaarlijkse verkoop van de te verwijderen bomen in het Zoniënwoud

Elke lente selecteert het departement "Bos" van Leefmilieu Brussel de bomen die moeten worden verwijderd.   In overeenstemming met het beheerplan van het woud wordt zo elk jaar 200 ha van het woud gecontroleerd en dat volgens een cyclus van 8 jaar. De geselecteerde bomen worden samengebracht in loten van staand hout die via een openbare aanbesteding worden verkocht.  De kopers van de loten (houthandelaars, zagerijen) staan in voor het vellen, bewerken, transporteren, enz. en dat overeenkomstig ons exploitatiebestek en onder het waakzame oog van de boswachters.  Het bestek legt onder meer ook de nadruk op de bescherming van de bosbiotoop tegen de hinder veroorzaakt door de exploitatie van de bomen (impact op de bodem, de vegetatie en de fauna).

De inkomsten uit de jaarlijkse verkoop van de te verwijderen bomen worden gestort in het gewestelijke “Fonds, bestemd voor het onderhoud, de aankoop en aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ter ondersteuning van de fauna”.

Duurzaam beheer en certificering

Het beheer van het Zoniënwoud in het Brussels Gewest ontving een duurzaamheidslabel op basis van de criteria van de Forest Stewardship Council (certificaat nr. IMO-FM/COC-023023 (.pdf) (in Frans)), een ngo die internationaal erkend is, onder meer door het WWF, Greenpeace en Friends of the Earth.

Het Zoniënwoud in het Brussels Gewest zorgt zo jaarlijks voor een hernieuwbare grondstof – het hout – afkomstig uit een duurzaam beheerd woud (FSC-label), waardoor veelgebruikte materialen met een veel ongunstigere koolstofbalans (zoals aluminium en olieproducten) vermeden kunnen worden.      

Date de mise à jour: 23/09/2021