Vous êtes ici

Natuur in de stad: de scholen doen ook mee (éducation)

Weinig mensen weten dit, maar 49% van Brussel bestaat uit groene ruimten. Inderdaad, bijna de helft van de stad is groen! Kijk maar eens rond: overal vind je parken, speelterreinen, braakland, wandelwegen, landbouwgrond, begraafplaatsen, privétuinen, natuurreservaten, bossen en wouden. Die 8 000 hectare natuur biedt een onderkomen aan 800 plantensoorten, 103 soorten broedvogels, 45 soorten zoogdieren en, om maar enkele insecten te noemen, 120 soorten wilde bijen …. Dat had u niet gedacht, wel?

Die diversiteit aan soorten, hun interacties en ecosystemen vormen de biodiversiteit van Brussel. Het is een natuurrijkdom die goed is voor alle Brusselaars: het contact met de natuur bevordert niet alleen onze gezondheid en levenskwaliteit maar bewijst ons ook tal van diensten.

Leefmilieu Brussel wil de Brusselse scholen ertoe aanzetten hun leerlingen te sensibiliseren en acties te ondernemen om de natuur te beschermen. 

Projecten en jaarlijkse acties

Elk jaar helpt Leefmilieu Brussel de Brusselse scholen een project te organiseren om biodiversiteit in de kijker te plaatsen op school: een poel of bloemenweide aanleggen, een insectenhotel plaatsen, nestkastjes ophangen, planten laten groeien tegen een muur of hek van de school … Dit is maar een greep uit de vele ideeën. Dankzij animaties, advies van een animator en een budget kan uw school de handen uit de mouwen steken en de biodiversiteit verhogen.

Leefmilieu Brussel steunt de verenigingen die activiteiten in verband met de natuur organiseren voor de scholen: reizende tentoonstellingen, animaties rond bijen, kinderboerderijen, wandelingen in de natuur, ... De animaties worden gegeven op school of op de site van de animatie. Kortom: tal van mogelijkheden voor uw school! 

Pedagogische leermiddelen

Als je weinig of geen contact hebt met de natuur, besef je niet dat je de natuur moet beschermen. Dat is misschien ook het geval bij uw leerlingen. Hoe kunt u ze de verborgen schatten van de natuur laten ontdekken? Al spelend natuurlijk! Wat staat er op het programma? Spelletjes, verhaaltjes, foto’s, interactie, ... Kortom, actie!

Deze pedagogische leermiddelen werden ontworpen om de burgerzin te ontwikkelen, vaardigheden in verband met de leerstof die u onderwijst, maar ook transversale competenties (bv.: creatief denken, kritische zin) en disciplinaire vaardigheden (bv : samenwerken, communicatie).

Elk leermiddel kan bovendien worden uitgediept afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de leerlingen, zodat u de sensibilisering kunt voortzetten en/of actie kunt ondernemen. Vindt ze hier!

Meer tools, hulpmiddelen, activiteiten en ervaringen van scholen voor alle niveaus vindt u op Mundo-Bib.

Brochures en kaarten van Brussel

Leefmilieu Brussel stelt sensibiliseringsbrochures en kaarten van het Brussels Gewest op. Dat zijn onmisbare documenten als u met uw leerlingen naar buiten wilt trekken. U kunt een papieren exemplaar van deze hulpmiddelen bestellen per mail.

  • Plan “Brussel groene stad, stad vol natuur”: op deze kaart vindt u de belangrijkste groene ruimten van het gewest: parken, bossen, moerassen, pleinen, wouden.
  • Brussel telt ook 91 km waterlopen. Bestel de kaart “Brussel, waterstad!” om dat schitterende erfgoed te ontdekken (poelen, meren, moerassen, Zenne in open lucht enz.)! 
  • Gids voor de Groene Wandeling: De Groene Wandeling is opgedeelde in 7 stukken, die elk verschillende facetten van het landschap van het Brussels Gewest belichten. Ontdek deze unieke wandeling deel per deel aan de hand van deze gids.
  • Kaart van het Zoniënwoud: de groene long van Brussel is een must voor een boswandeling met uw leerlingen.
  • "Gaan we buiten spelen?” is de kleurige poster met een aantal van de leukste speelterreinen van Brussel! Natuur, avontuur, verbeelding en gezellig samen spelen, … Ze zal u zeker zin geven om op onderzoek uit te gaan met uw leerlingen!
  • De website Brussels Gardens die u de groene ruimten van het Gewest voorstellen.
  • Alpenwatersalamander, eikelmuis, distelvlinder, ... Kent u de Brusselse fauna echt? Maak een wandeling met uw leerlingen en leer hen de verschillende diersoorten herkennen de nieuwe zoekkaarten met de meest voorkomende diersoorten van het Brussels Gewest. “Amfibieën en reptielen”, “Zoogdieren” , “Paddenstoelen”, “Vogels”,  “Libellen” en “Dagvlinders”.

Respect voor de natuur

Een wandeling maken en van de natuur genieten om uw leerlingen iets bij te brengen is een uitstekend idee. Maar kijk wel uit wat u doet. Het is in Brussel bijvoorbeeld verboden om paddenstoelen te plukken of in het wild levende dieren te voederen. Het voedsel (meestal brood) is immers niet geschikt voor de dieren (in water geweekt brood zorgt voor spijsverteringsproblemen bij de eenden). Bovendien komen ongenode gasten vaak een graantje meepikken (duiven, ratten enz.) en de kilo’s eten die “in het water vallen” kunnen het ecologisch evenwicht in de vijver verstoren en de werking ervan destabiliseren.

U kunt de folder over dieren voederen bestellen per mail.

Het Brussels gewest heeft ook middelen aangeschaft om het gebruik van pesticiden te beperken. Het gebruik van pesticiden (ook biologische en ecologische pesticiden) is sinds 1 maart 2014 verboden binnen de scholen. Dat geeft de leerlingen de kans de spontane plantengroei tussen de straatstenen van de speelplaats te leren kennen en waarderen!

Meer info op de wetgeving en de afwijkingen en op de pesticiden

Om op de hoogte te blijven van de actualiteit van Leefmilieu Brussel rond milieueducatie, word lid van Bubble, de gemeenschap van eco-inspirerende leraren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Info en inschrijvingen: www.bubble.brussels - info@bubble.brussels

Date de mise à jour: 18/06/2021