Vous êtes ici

Het speelnetwerk

Aire de jeuxLeefmilieu Brussel heeft in zijn groene ruimten een zestigtal speel- en sportzones onder zijn beheer. Sommige ervan hebben hun glans verloren en zijn aan restauratie, zelfs vervanging toe. In deze context werd er een bredere denkoefening aangevat over het kader voor de speeltuinen van morgen. Volstaat het aanbod? Is het aangepast? Zijn de locaties relevant ? Wat zijn de noden van de Brusselaars in dit verband? …

Uit een rapport dat opgesteld werd door een studiebureau dat op vraag van Leefmilieu Brussel een kwantitatieve en kwalitatieve studie (.pdf) realiseerde over de Brusselse sport- en speelpleinen blijkt het volgende:

  • er bestaan misschien wel meer dan 300 gewestelijke en gemeentelijke spel- en sportzones, maar hun spreiding is niet ideaal: er bestaan gebieden met lacunes, met name in de arme wijken van de stad waar de vraag nochtans aanzienlijk is;
  • er is een gebrek aan speelruimtes op maat van gezinnen, meisjes, grote kinderen (10-12 jaar) en gehandicapte kinderen;
  • een bepaald soort infrastructuur laat geen gevarieerd gebruik toe en beperkt het potentieel van de speeltuin;
  • de kinderen nemen ook graag bezit van de informele speelruimten die ontstaan tussen de speeltuigen, de infrastructuur…

De idee van een speelnetwerk

Op basis van deze stand van zaken heeft Leefmilieu Brussel nagedacht over een strategie ter zake. Voortaan zullen enkele grote principes als leidraad dienen bij elke renovatie of aanleg van speel- en sportzones:

  • de wijken met weinig speelinfrastructuur komen als eerste aan de beurt;
  • het is zaak de types speeltuinen te diversifiëren (avontuurlijk, natuur, sport, specifiek thema…), het creatieve potentieel en de originaliteit ervan te verhogen, de noden invullen van de gebruikerscategorieën waarvoor het aanbod zwak is;
  • de ruimte openen, de speelzone niet afsluiten om de uitstraling ervan te vergroten, de ruimte integreren in een grotere omgeving;
  • in het landschap (met name in de groene ruimten, op de pleinen…) informele elementen die het spel bevorderen opnemen. Andersom kenmerken van het landschap (bomen, helling, reliëf…) in de formele speelzones opnemen;
  • veel aandacht besteden aan de deelname van kinderen en buurtbewoners wanneer er een speeltuin in de wijk gecreëerd wordt;
  • op het terrein werken, met de wijkcontracten;

Met deze strategie is het de bedoeling te komen tot een speelnetwerk. Dit is een uitgebreid net van speel- en sportruimten, die als dusdanig bedoeld of spontaan zijn en die in verbinding met elkaar ervoor zorgen dat het grondgebied voldoende toegerust is en dat de kwaliteit van het bestaande speelaanbod toeneemt. Een netwerk dat op schaal van de straat, de wijk, de gemeente en het Gewest kinderen een bevoorrechte plaats toekent.

Date de mise à jour: 28/09/2020

Documents: