Vous êtes ici

Lijst van de vergunde inzamel- en verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen (professionnels)

Deze lijsten vermelden de ondernemingen die de toelating hebben om afval van derden op hun site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te aanvaarden en te verwerken.

Ze worden, ter informatie, ter beschikking gesteld van de houder van het afval, maar zijn geen waarborg voor de kwaliteit van de activiteiten van die firma's, noch voor de inachtname van hun milieuvergunning

Indien u uw afvalstoffen wil afvoeren naar een site gelegen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u bij de bevoegde overheden nagaan of het om een correct vergunde site gaat. 

Date de mise à jour: 28/09/2020