Vous êtes ici

De gewestelijke plannen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het mobiliteitsbeleid op transversale wijze vertaald in meerdere actieplannen om de behoefte aan verplaatsingen met de auto in te perken.

Date de mise à jour: 29/07/2021