Vous êtes ici

Bosberoepen

Niets zo natuurlijk als een bos, een boom? Juist … maar ook fout. Primaire bossen (bossen die door mensen ongemoeid bleven) zijn zeldzaam in Europa. Al heel lang heerst de mens over de bossen en maakt hij er gebruik van. Gelukkig leerde hij er ook weer respect voor op te brengen, al was dit pas veel later.

Om te kunnen overleven, vraagt een dicht bij de stad gelegen bos (zoals het Zoniënwoud) de tussenkomst van gespecialiseerde vaklui, te meer daar het tegelijk een economische, ecologische, landschappelijke maar ook maatschappelijke rol moet vervullen.

Als grootste groene ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt het Zoniënwoud beheerd door ingenieurs en biologen, terwijl bosarbeidersploegen instaan voor het dagelijks onderhoud.

Het Brusselse deel van het Zoniënwoud wordt trouwens het hele jaar lang ook gevolgd en bewaakt door boswachters en bosopzichters.

Date de mise à jour: 23/09/2021