Vous êtes ici

Salamanders en watersalamanders

SalamanderVooral de vuursalamander is een opvallende soort. De volwassen dieren zien er door hun geelzwarte huid heel gevaarlijk uit. Dit mechanisme is echter maar een afleiding voor predatoren: vuursalamanders zijn helemaal niet giftig. Ze planten zich voort in kleine beekjes in het Zoniënwoud.

De vinpootsalamander, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander zijn de meest algemene soorten. Bijna in elk poeltje in de periferie van het gewest hebt u kans er eentje te zien.

Date de mise à jour: 20/07/2022